صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

ادیانی گفت: اگرچه در حال حاضر آمریکا شرایط گازانبری تحریم ها را محدودتر کرده است، اما مشتریان سنتی و برخی کشورهای اتحادیه اروپا روابطشان با محفوظ است.

علی ادیانی، نماینده مردم قائمشهر و رییس کمیته حقوقی، قراردادها و امور بین الملل کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص اقدامات ایران برای تحریم کره در صورت عدم خرید و تحریم نفت ایران اظهار کرد: قراردادهای نفتی بر مبنای زمان و شرایط خاص تنظیم می شود و این قراردادها نمی تواند مشمول طول زمان شوند.

وی افزود: کشورهای مشتری و خریدار نفت ما در چارچوب منافع شخصی و با توجه به اینکه یکی از مولفه های خرید، قیمت است و این مسئله نیز متاثر از برخی فعل و انفعلات بین المللی و تجارت می باشد لذا شرایط آنها ممکن است تغییر پیدا کند.

رییس کمیته حقوقی، قراردادها و امور بین الملل کمیسیون انرژی مجلس گفت: ایران در سخت ترین شرایط تحریم برخی از مشتریان سنتی و ثابت را حفظ کرده، درست در زمانی که آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها پایبند به تحریم های شورای امنیت بودند.

ادیانی ادامه داد: اگرچه در حال حاضر آمریکا شرایط گازانبری تحریم ها را محدودتر کرده است، اما برای ایران فضای بازی در سطح بین الملل وجود دارد چراکه اتحادیه اروپا و روسیه به طور کامل موافق و همراه آمریکا نیستند و همچنین هند و چین از مشتریان سنتی نیز روابطشان با محفوظ است.

نمینده مردم قائمشهر بیان کرد: در بین این کشورها تنها کره جنوبی قرارداد خرید نفت از ایران را تقریبا به صفر رسانده است، درعین حال به مقتضای افزایش قیمت صورت گرفته درآمدهای ارزی ما جایگزین شده و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که شرایط قراردادها باید چگونه باید تا کشورهای خریدار نفت در شرایط تحریم هم دارای الزام حقوقی و پایبند به این قراردادها باشند، توضیح داد: برخی کشورها این التزام و پایبندی حقوقی را دارند چراکه نوع قراردادهای منعقد شده نسبت به دیگر کشورها اثر حقوقی و مانایی بیشتری دارد.

رییس کمیته حقوقی، قراردادها و امور بین الملل کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: نمی توان همه کشورها را ملزم کرد که در همه شرایط همراه باشند زیرا این کشورها نیز منافع شخصی خودشان را درنظر می گیرند و در تجارت سود دو جانبه را با رعایت سلسله مسائل حقوقی لحاظ می کنند.

مرتبط با این خبر

  • عامل اصلی رشد نقدینگی پرداخت ها و دریافت های بانک هاست

  • نرخ بالای سود سپرده عاملی برای رشد نقدینگی است

  • انتشار اوراق یکی از راهکارهای مدیریت نقدینگی است

  • با ایجاد سرمایه گذاری امن نقدینگی به سمت بازارهای مولد می رود

  • استاندارد مواد غذایی سخت گیرانه است

  • مبلغ 45 هزار تومان یارانه امروز حدود 9 هزار تومان ارزش دارد

  • درآمد افراد فقیر با دادن یارانه افزایش پیدا نمی کند

  • طرح هدفمندی یارانه دچار مسیر انحرافی شد

  • توزیع عادلانه ثروت با هدفمندی یارانه ها صورت نگرفت

  • وام پاسخگوی نیاز متقاضیان خرید مسکن نیست