صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

دبیر کل انجمن هواشناسی ایران گفت: انجام بارور سازی ابرها شرایط خاصی را نیاز دارد. در منطقه ای که هوای آن خشک است و ابر کمی وجود دارد، نمی توان ابرها را بارور کرد. برای انجام بارور سازی یک حداقل میزان بارش باید در منطقه باشد که این میزان 150

برنامه «گفتگوی علمی» رادیو گفت وگو با موضوع بارور سازی ابرها؛ از ایده تا عمل و با حضور دکتر جواد بداغ جمالی عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و دبیر کل انجمن علمی هواشناسی ایران روانه آنتن شد.

جواد بداغ جمالی در آغاز با اشاره به اینکه بارور سازی ابرها یک فناوری است که در حوزه تعدیل وضع هوا و تاثیرگذاری انسان بر شرایط محیطی و جوی مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: از دیرباز انسان به دنبال روش هایی بوده تا محیط اطراف خودش را کنترل کند و خودش را از مخاطرات طبیعی در امان نگه دارد.

وی به ریشه کنترل هوا و بارور سازی ابرها اشاره کرد و اظهار داشت: از دهه 40 میلادی با آزمایش هایی که شروع شد، مشخص شد می توان با پخش بعضی از مواد و روش های خاص که به نام باروری سازی ابرها معروف شد، بر فرایند طبیعی جو تاثیر گذاشت. این فناوری در طول 80 سال گذشته در بیش از 80 کشور دنیا تجربه شده است و در بعضی از کشورها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست در ادامه درباره کارکردهای بارور سازی ابرها عنوان کرد: بارورسازی یک فناوری است که فقط برای باران استفاده نمی شود و اهداف دیگری نیز دارد و بنابراین یک فناوری چند منظوره محسوب می شود. از بارور سازی برای مقابله با تگرگ و مه زدایی در مناطق کوهستانی و فرودگاه ها، برای افزایش میزان برف و در نهایت باران می توان استفاده کرد.

وی اضافه کرد: فناوری باروری سازی ابر در آزمایشگاه مورد تست قرار گفته است. در کشورهای مختلف و در آزمایشگاه های علوم جو و فیزیک ابر این موضوع آزمایش شده است و به همین دلیل از نظر علمی جای شک و شبه ای برای آن نیست و در واقع ایده آن اجرایی است.

دبیر کل انجمن هواشناسی ایران درباره اجرایی شدن ایده باروری سازی ابرها و میدانی کردن آن نیز گفت: در بخش اجرا باید به این نکته توجه کرد انجام این فناوری شرایط خاصی را نیاز دارد. همانطور که هر محصول کشاورزی را نمی توان در هر نقطه و زمینی کاشت، بارور سازی ابرها نیز نیاز به مکان و زمان و ارتفاع و همچنین شیوه خاص دارد. در منطقه ای که هوای آن خشک است و ابر کمی وجود دارد، نمی توان ابرها را بارور کرد و در واقع مثال آب در هاون کوبیدن است. این موضوع به اثبات رسیده است که برای انجام بارور سازی یک حداقل میزان بارش باید در منطقه باشد که این میزان 150 الی 200 میلی متر است.

مرتبط با این خبر

  • افزایش توان مدیریتی نیروی زمینی، از دستاوردهای دفاع مقدس بود

  • ایمان قوی یاور نیروی زمینی ارتش در جنگ بود

  • مرور مهم ترین دستاوردهای علمی هشت سال دفاع مقدس درحوزه نیروی زمینی

  • دفاع مقدس به نیروی دریایی ارتش ایران، خودباوری داد

  • ارتباط بین نیروی دریایی، صنعت و دانشگاه؛ موجب خودکفایی نیروی دریایی ارتش شده است

  • دستاوردهای علمی هشت سال دفاع مقدس درحوزه نیروی دریایی

  • هویت شغلی کشاورزان بعد از راه اندازی نظام صنفی کشاورزی شناخته شد

  • نگاه مدیران و سیاست گذاران بخش کشاورزی به سمت مدرن شدن نیست

  • کشاورزی دقیق، کارایی کمی و کیفی بخش کشاورزی را ارتقاء می دهد

  • عدم بهره وری از منابع، باعث به خطر افتادن امنیت غذایی می شود