صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

دکتر هدایت فهمی گفت: در حقیقت هدف اصلی در باروری ابرها آن است که میزان بارش را در یک منطقه با شرایط مناسب، بالا ببریم. در این زمینه نباید مبالغه کرد یعنی اگر شرایط فراهم باشد، می توان تا 15 درصد بارش را افزایش داد.

برنامه «گفتگوی علمی» رادیو گفت وگو با موضوع بارور سازی ابرها؛ از ایده تا عمل و با حضور دکتر هدایت فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو روانه آنتن شد.

هدایت فهمی در آغاز با بیان اینکه مسئله بارور سازی ابرها از دیدگاه و جنبه آبی، جذابیت دارد، گفت: در حقیقت هدف اصلی در باروری ابرها آن است که میزان بارش را در یک منطقه با شرایط مناسب، بالا ببریم. در این زمینه نباید مبالغه کرد یعنی اگر شرایط فراهم باشد، می توان تا 15 درصد بارش را افزایش داد.

وی به شرایط ایران برای عملیاتی کردن باروری سازی ابرها اشاره کرد و عنوان داشت: شرایط جغرافیایی که ایران واقع شده است، عرض جغرافیایی خشک محسوب می شود، در واقع از عرض جغرافیایی 25 تا 35 درجه عرض جغرافیایی خشک است که ایران در عرض 30 درجه قرار دارد و طبیعی است در منطقه ای که با فرونشینی هوا مواجه هستیم، راندمان بارور سازی ابرها پایین تر است.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو از شرایط لازم برای بارور سازی ابرها گفت و اظهار داشت: نخستین پیش نیاز برای بارور سازی ابرها این است که رطوبت کافی در آن منطق وجود داشته باشد و هوا سعود کند زیرا هوای مرطوب سبک تر است، سپس هوا باید به نقطه چگالش و شبنم برسد و تقطیر شود. همچنین باید محیطی وجود داشته باشد که تقطیر جهت ایجاد نخستین قطرات باران ایجاد شود که این محیط می تواند یک نقطه کوهستانی باشد.

وی ادامه داد: سومین شرط برای بارور سازی ابرها این است که باید یک نوع آشفتگی جریان درون ابر وجود داشته باشد تا ذرات به یکدیگر بچسبند، قطرات بزرگ تر شکل بگیرد و از ابر جدا شوند و در نهایت ریزش صورت بگیرد. در غیاب هر کدام از این شرایط، امکان باروری وجود ندارد و طبیعی است، ابری که ذرات کمتری دارد، امکان بارور سازی و در نهایت بارش آن کمتر است.

فهمی اضافه کرد: اگر در ابری، بیش از حد ذرات آن را برای بارورسازی بپاشیم، عقیم می شود و امکان بارش نیز نخواهد داشت. در شرایطی که امکان بارش تگرگ وجود دارد، از این روش استفاده می شود یعنی بارورسازی زیادی صورت می گیرد تا جلوی آن گرفته شود.

وی از لزوم تهیه نقشه اطلس برای ابرها گفت و عنوان کرد: در این زمینه وزارت نیرو یک سازمان و مرکز تحقیقاتی دارد که در یزد واقع شده است. در این مرکز از فناوری هایی که در دنیا به صورت متعارف استفاده می شود، در آنجا نیز مورد استفاده قرار می گیرد و در مناطقی که نیاز داشته باشیم، از این فناوری استفاده می کنیم.

مرتبط با این خبر

  • افزایش توان مدیریتی نیروی زمینی، از دستاوردهای دفاع مقدس بود

  • ایمان قوی یاور نیروی زمینی ارتش در جنگ بود

  • مرور مهم ترین دستاوردهای علمی هشت سال دفاع مقدس درحوزه نیروی زمینی

  • دفاع مقدس به نیروی دریایی ارتش ایران، خودباوری داد

  • ارتباط بین نیروی دریایی، صنعت و دانشگاه؛ موجب خودکفایی نیروی دریایی ارتش شده است

  • دستاوردهای علمی هشت سال دفاع مقدس درحوزه نیروی دریایی

  • هویت شغلی کشاورزان بعد از راه اندازی نظام صنفی کشاورزی شناخته شد

  • نگاه مدیران و سیاست گذاران بخش کشاورزی به سمت مدرن شدن نیست

  • کشاورزی دقیق، کارایی کمی و کیفی بخش کشاورزی را ارتقاء می دهد

  • عدم بهره وری از منابع، باعث به خطر افتادن امنیت غذایی می شود