صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با تصریح بر اینکه به آن میزانی که گفته می شود، بحران آب وجود ندارد، اظهار داشت: حقیقت آن است که مدیریت مصرف آب وجود ندارد و هیچ مدیریتی در بخش آب انجام نداده ایم.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع محدودیت کشت و یارانه واردات برنج به عنوان دو لبه قیچی و با حضور مهندس علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی به روی آنتن رفت.

علی خان محمدی در آغاز با تصریح بر اینکه در کشور به آن میزانی که گفته می شود، بحران آب وجود ندارد، اظهار داشت: حقیقت آن است که مدیریت مصرف آب وجود ندارد و در واقع هیچ مدیریتی در بخش آب انجام نداده ایم.

وی با تاکید بر استفاده از علوم روز برای کاشت محصولات مقاوم، عنوان کرد: در حوزه ژنتیک برنج هیچ اقدامی انجام ندادیم درحالیکه می توانستیم با تولید برنج های مقاوم هم نسبت به کاشت برنج اقدام کنیم و هم آب کمتری مصرف کنیم. متاسفانه نهادهای اجرایی و قانونگذار راهکاری در حوزه کشاورزی ارائه نداده اند و تنها بر کاهش سطح کشت تاکید می کنند و این در حالی است که باید امنیت غذایی کشور را تامین کنیم.

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی تاکید کرد: به جای آنکه محدودیت ایجاد کنیم باید بهره وری را در حوزه کشاورزی افزایش دهیم تا بتوانیم از یک لیتر آب، محصول بیشتری به دست بیاوریم. باید کشاورزی را به سمت اقتصادی کردن ببریم تا بتوانیم با هزینه و آب کمتر، برداشت بیشتری داشته باشیم و این کاری است که در کشورهای توسعه یافته، انجام شده است.

وی با اشاره به ورود برنج هایی با بهره وری بیشتر، عنوان کرد: در حال حاضر رقم هایی از برنج آورده ایم که می تواند با آب بری کمتر، تولید بیشتری ارائه دهد و همچنین می تواند برای تولید کننده نیز اقتصادی باشد. از سوی دیگر نباید دائما به جای افزایش بهره وری و مدیریت مزرعه، قیمت ها را بالا ببریم زیرا مصرف کننده حق دارد غذای خوب با قیمت مناسب استفاده کند. بنابراین باید کارهای پژوهشی چه در حوزه آب و چه در حوزه کشاورزی به سمت افزایش بهره وری برود و هزینه ها را نیز کاهش دهیم تا بتوانیم برای آیندگان چیزی را به یادگار بگذاریم.

خان محمدی با تاکید بر لزوم ایجاد مشوق برای کسانی که مصرف آب کمتری دارند، عنوان کرد: کشاورزی که برای کاشت گندم سه تن آب مصرف می کند در مقابل کسی که 13 تن برای کشت برنج استفاده می کند، هیچ تفاوتی ندارد یعنی هیچ مزیتی برای کشاورز کم مصرف ایجاد نکردیم.

مرتبط با این خبر

  • امکان سوء استفاده از اختراع پس از ثبت اختراع وجود دارد

  • بررسی اختراعات در مراکز استعلام، یک روند غیر حقوقی و غیر فنی است

  • نقد و بررسی ثبت اختراع در ایران

  • برای رسیدن به مرجعیت علمی باید به پرورش نخبگان بپردازیم

  • تنها به 10 درصد از اهداف برای رسیدن به مرجعیت علمی دست یافته ایم

  • ایران 1.8 درصد تولیدات مقالات علمی جهان را در اختیار دارد

  • شیوه تحقق مرجعیت علمی و فناوری در کشور

  • الگوی کشت مبتنی بر متغیرهای اقلیمی و اقتصادی است

  • نبود اهرم قانونی برای الگوی کشت، یکی از دلایل اجرا نشدن آن است

  • الگوی کشت و تاثیر آن بر امنیت آبی و غذایی کشور