صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان از مغایرت اهداف و روند آموزشی در آموزش عالی با آموزش و پرورش گفت و اظهار داشت: اهدافی که در آموزش عالی ترسیم شده در راستای اهداف برنامه های درسی آموزش و پروش نیست.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع رابطه ناقص آموزش و پرورش با آموزش عالی کشور و با حضور دکتر ابراهیم طبری عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان به روی آنتن رفت.

ابراهیم طبری در آغاز با اشاره به سند ملی آموزش و پرورش گفت: این سند در آموزش و پرورش در حال اجرا است اما در آموزش عالی سندی با این عنوان و محتوا تدوین نشده است و حتی روند آموزش عالی با خیلی از اهداف سند ملی آموزش و پرورش مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: برنامه های آموزش عالی با وزارت علوم به هیچ وجه هماهنگ نیست. اگر قرار است برای آموزش عالی سندی تدوین شود باید در راستای سند آموزش و پرورش باشد. آموزش و پرورش متولی آموزش عمومی دانش آموزان است و آموزش عالی در حوزه تخصصی آموزش ارائه می دهد. از نظر اهداف و برنامه درسی، آنچه در آموزش و پرورش اتفاق می افتد، باید تامین نیازهای آموزش عالی در آینده باشد که در حال حاضر اینگونه عمل نمی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان از مغایرت اهداف و روند آموزشی در آموزش عالی با آموزش و پرورش گفت و اظهار داشت: اهدافی که در آموزش عالی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرد و اجرا می شود، در راستای اهداف برنامه های درسی آموزش و پروش نیست و ریشه این موضوع به دلیل نبود ارتباط بین دو وزارت خانه است.

وی نخستین گام در تدوین برنامه درسی را اهداف آموزشی عنوان کرد و بیان داشت: پس از اینکه اهدف را مشخص کردیم، باید محتوا را تعیین کنیم، سپس شیوه اجرای برنامه درسی را باید تدوین کرد و در نهایت ارزشیابی صورت می گیرد.

وی افزود: در حال حاضر ارزشیابی در آموزش و پرورش به سمت ارزشیابی توصیفی در حال حرکت است و این موضوع در دوره ابتدایی بیشتر به چشم می خورد اما در وزارت علوم اساسا طرح نشده است. آنچه در وزارت علوم در حال انجام است، ارزشیابی کاملا کمی است هر چند در دوره متوسطه نیز ارزشیابی به صورت کمی انجام می شود اما به سمت ارزشیابی توصیفی در حال حرکت هستیم. این وضعیت در مورد اهداف و موضوعات نیز وجود دارد.

طبری در عین حال ارزشیابی توصیفی را تقریبا شکست خورده دانست و گفت: یکی از دلایل این است که به کیفیت انتصاب عدد می دهیم. در ارزشیابی تصویری مقیاس اندازه گیری رتبه ای است درحالیکه مقیاس اندازه گیری نمره، فاصله و کمیت است و نمی توانیم از رتبه به فاصله برآورد داشته باشیم و این منطق ریاضی است یعنی نمی توانیم ابتدا به دانش آموز رتبه بدهیم و از رتبه برآورد نمره ای داشته باشیم.

مرتبط با این خبر

  • سهم جمهوری اسلامی ایران از مقالات علمی در دنیا

  • تعیین مالکیت در ثبت اختراع، موضوعی حاکمیتی است

  • امکان سوء استفاده از اختراع پس از ثبت اختراع وجود دارد

  • بررسی اختراعات در مراکز استعلام، یک روند غیر حقوقی و غیر فنی است

  • نقد و بررسی ثبت اختراع در ایران

  • برای رسیدن به مرجعیت علمی باید به پرورش نخبگان بپردازیم

  • تنها به 10 درصد از اهداف برای رسیدن به مرجعیت علمی دست یافته ایم

  • ایران 1.8 درصد تولیدات مقالات علمی جهان را در اختیار دارد

  • شیوه تحقق مرجعیت علمی و فناوری در کشور

  • الگوی کشت مبتنی بر متغیرهای اقلیمی و اقتصادی است