صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

دکتر محمدحسین ضمیریان اظهار داشت: بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ جوامع مختلف نظریه های اساسی خود را در پاسخ به بحران های سیاسی و اجتماعی مطرح کرده اند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی نحوه مواجهه مردم با مشکلات اجتماعی، با حضور دکتر محمدحسین ضمیریان (آینده پژوه و مدرس دانشگاه) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر محمدحسین ضمیریان با اشاره به این که بحران اجتماعی جامعه را دچار بلاتکلیفی می کند، گفت: در تاریخ اندیشه سیاسی و اجتماعی کشورها بسیاری از مواقع نظریه های بزرگ در پی بحران های عظیم مطرح شده است.

وی با بیان این که بحران های اجتماعی همیشه زمینه ای برای ایجاد نظریه و راهکارهای جدید هستند، اظهار داشت: بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ جوامع مختلف نظریه های اساسی خود را در پاسخ به بحران های سیاسی و اجتماعی مطرح کرده اند.

این آینده پژوه افزود: تعداد زیادی از اندیشه های سیاسی و اجتماعی و روانشناختی دوران مدرن ریشه در بحران های مختلف جنگ جهانی اول و دوم دارد.

وی با بیان این که مواجه با بحران باید صادقانه و مبتنی بر نظریه پردازی باشد، عنوان کرد: برخی از بحران های جدی در جوامع باعث می شوند که آن جامعه به سمت نظریه پردازی و ارائه راهکار گرایش پیدا نکند.

دکتر محمدحسین ضمیریان با اشاره به این که آموزش های مختلف باید مبتنی بر نظریه پیش بروند، اظهار داشـت: هویت پذیری، اجتماع پذیری، قانون پذیری، فرهنگ پذیری و کفایت اقتصادی از جمله موارد مهمی هستند که در هر نظام آموزشی باید مورد توجه قرار بگیرند.

وی با اشاره به لزوم گسترش سواد رسانه ای در کشور، تصریح کرد: متاسفانه موضوع سواد رسانه ای در مدارس کشور مورد توجه واقع نشده است. در حالی که این سواد بخش مهمی از حل مساله را شامل می شود.

این آینده پژوه در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر سواد رسانه ای در مدارس کشور در صورتی جدی گرفته می شود که شرایط مطلوب واقع باشد و در غیر این صورت این درس در کانون توجه قرار نمی گیرد.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • طلاق های از روی راهکار اجتناب ناپذیر هستند

  • طلاق یک پدیده مسری است

  • نقشه خطرپذیری آسیب های اجتماعی مدارس به رادیو گفت و گو رسید

  • قانون حدود جرم را پیش از وقوع آن تعیین می کند

  • نقدو بررسی پیامد های طلاق در رادیو گفت و گو

  • مدیریت فرهنگی ایران عملکردی منفعل دارد

  • وجود سیستم های معیوب وقوع جرم را افزایش می دهد

  • واکاوی دلایل وقوع جرم در جامعه و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن

  • فعالیت نادرست نهادها سبب ایجاد جرم می شود

  • گفت و گوی اجتماعی و تحلیل دلایل وقوع جرم در جامعه