صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اظهار داشت: بسیاری از خانواده ها و کشورها اعتقاد دارند که کودک باید قبل از ورود به فضای مجازی مورد آموزش صحیح و جامع قرار بگیرد.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی سواد رسانه ای و سبک زندگی، با حضور دکتر عبدالرضا سپنجی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر عبدالرضا سپنجی با اشاره به ارتباط نزدیک فضای مجازی با سبک زندگی، گفت: فضای سایبری ادامه زندگی روزمره انسان ها است، چرا که این فضا آینه ای از اتفاقاتی است که هر فرد در زیست اجتماعی خود انجام می دهد.

وی افزود: افراد مختلف با ورود به فضای مجازی نمودی از شخصیت حقیقی خود را نشان می دهند، در حالی که برخی افراد با اختلال روانی نیز می توانند چنین عملکردی را نداشته باشند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اضافه کرد: اگر یک فرد در بطن خانواده از تربیت مناسب برخوردار شود بدون شک در فضای مجازی نیز با آدابی بسیار درست رفتار خواهد کرد.

وی با اشاره به این که در برخی از کشورهای دنیا ورود افراد زیر 17 سال به فضای مجازی ممنوع است، عنوان کرد: بسیاری از خانواده ها و کشورها اعتقاد دارند که کودک باید قبل از ورود به فضای مجازی مورد آموزش صحیح و جامع قرار بگیرد.

دکتر عبدالرضا سپنجی با اشاره به این که زیست روزمره انسان با آنچه در فضای مجازی واقع می شود تفاوت چندانی ندارد، اظهار داشت: انجام کارهای آموزشی بهترین روش برای مدیریت هرچه بهتر فضای مجازی به شمار می آید.

وی در ادامه اضافه کرد: افراد با ورود به فضای مجازی اجازه بروز هرگونه عمل یا رفتار را ندارند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: موضوعات و مباحث مختلف سواد رسانه ای باید علاوه بر پایه های درسی در مدارس در تمامی سطوح زندگی یک فرد نیز پایه گذاری شوند.

مرتبط با این خبر

  • طلاق های از روی راهکار اجتناب ناپذیر هستند

  • طلاق یک پدیده مسری است

  • نقشه خطرپذیری آسیب های اجتماعی مدارس به رادیو گفت و گو رسید

  • قانون حدود جرم را پیش از وقوع آن تعیین می کند

  • نقدو بررسی پیامد های طلاق در رادیو گفت و گو

  • مدیریت فرهنگی ایران عملکردی منفعل دارد

  • وجود سیستم های معیوب وقوع جرم را افزایش می دهد

  • واکاوی دلایل وقوع جرم در جامعه و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن

  • فعالیت نادرست نهادها سبب ایجاد جرم می شود

  • گفت و گوی اجتماعی و تحلیل دلایل وقوع جرم در جامعه