صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

شهسواری گفت: بسیاری از آموزش های غیررسمی در خود مدارس اتفاق می افتد. رفتار و گفتار و حتی طرز لباس پوشیدن معلم به دانش آموزان آموزش می دهد.

برنامه " گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو با موضوع چالش های آموزش عمومی غیررسمی با حضور دکتر معصومه شهسواری دبیر فیزیک آموزش و پرورش و کارشناس فیزیک پژوهش سرای دانش آموزان جوان روانه آنتن شد.

شهسواری در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: آموزش رسمی آموزشی است که منجر به دریافت مدرک می شود. در عصر ارتباطات امروزی افراد به ویژه دانش آموزان نیاز هایی دارند که معلم و مدرسه نمی توانند پاسخگوی آن باشند به همین دلیل به تدریج نیاز به آموزش رسمی احساس می شود.

وی افزود: آموزش های غیررسمی به دو بخش ارادی و غیرارادی تقسیم می شود. بخش ارادی زمانی است که فرد احساس نیاز به آموزش ورزش و یا دیگر مهارت ها می کند اما بخش غیرارادی به این معناست که افراد به صورت اتفاقی به آموزش های غیررسمی تمایل پیدا می کنند.

کارشناس فیزیک پژوهش سرای دانش آموزان جوان خاطرنشان کرد: البته بسیاری از آموزش های غیررسمی در خود مدارس اتفاق می افتد. رفتار و گفتار و حتی طرز لباس پوشیدن معلم به دانش آموزان آموزش می دهد. این بخشی از آموزش هاست که در ساخت فرهنگ کشور نقش مهمی دارد. نقش تخصصی یک بخش از آموزش است اما نقش معلم و مدیر مدرسه در آموزش غیررسمی است که می تواند آموزش و پرورش را موفق کند.

شهسواری در ادامه برنامه گفت و گوی فرهنگی رادیو گفت و گو اظهار داشت: در حال حاضر بخشی از آموزش های غیررسمی مانند مشارکت و یا همدردی کردن در مدارس ارائه می شود. اگر تنها به نقش تخصصی آموزش ها در مدارس تمرکز کنیم از بسیاری از مسائل مهم دور خواهیم شد.

وی افزود: نکته کلیدی برای یادگیری مادام العمر پی بردن به نوع و مطلب آموزشی است. این همان مهارتی است که در آموزش های غیر رسمی به افراد ارائه می شود.

کارشناس فیزیک پژوهش سرای دانش آموزان جوان مطرح کرد: وقتی دانش آموزان را گروه بندی می کنیم تربیت فردی آنها برای تعامل اجتماعی با دیگران مشخص می شود.

شهسواری اضافه کرد: آموزش یک مهارت و فناوری با آموزش یک موضوع نظری متفاوت است که باید به آن توجه کرد.

مرتبط با این خبر

  • تحلیل دلایل کارآمدی و ناکارآمدی ادبیات تعلیمی

  • کارآمد کردن قوانین؛ راهکار اصلی تقویت باورها در جامعه

  • تقویت زیرساخت های فرهنگی برای فناوری های نوین ضروری است

  • شکل گیری احساس مسئولیت عمومی برای حفظ فرهنگ جامعه

  • امام حسن مجتبی (ع) با سلاح محبت دشمنان را وادار به شکست کردند

  • واکاوی پیوست نگاری فرهنگی در فناوری ها

  • هدف امام حسن (ع) از صلح با معاویه عدم تعرض به شیعیان بود

  • برخورد عجیب امام حسن (ع) با همسایه یهودی

  • تمرین صبر، مهربانی و مهرورزی در گفت و گوی فرهنگی

  • انجمن اولیا و مربیان فرصتی طلایی برای بهبود عملکرد مدارس