گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

تینا چهارسوقی امین در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو؛ فرهیختگان واقعی در فضای مجازی بسیار اندک هستند

یک پژوهشگر و مدرس دانشگاه اظهار داشت: مخاطبان به دلیل اینکه با شاخصه‌های کیفیت سنجی افراد فرهیخته آشنا نیستند با هر تولید کننده محتوایی در قالب یک استاد دانشگاه یا نخبه باشد او را فرهیخته می‌پندارند و او را به عنوان مرجع خود دنبال می‌کنند.

1399/07/24
|
15:35
|

دکتر تینا چهارسوقی امین (پژوهشگر و مدرس دانشگاه) در برنامه گفت و گوی فرهنگی درباره نوع نگارش و نوع استفاده از زبان در فضای مجازی گفت: پاتوس یکی از اصول سه‌گانه‌ی سخنوری به همراه اتوس (ethos) و لوگوس (logos) است. در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از شخصیت شناسی افراد در اتوس شروع می‌شود و به آنچه که استدلال می‌کنند و مطالبی که می‌پردازند به لوگوس می‌رسیم و نهایتا به یک پیوند عاطفی بین فرد تولیدکننده محتوا و محتوایی تولید شده و مخاطبین به نام پاتوس مورد بحث و قضاوت قرار می‌گیرد.

وی افزود: در فضای شبکه‌های اجتماعی آنچه که تولید محتوا می‌شود به شکلی استفاده از زبان در امر رسانه است. آنچه که در شبکه‌های اجتماعی شاهد آن هستیم این است که افراد از یک ساختار لوگوس خاصی استفاده می‌کنند و گفتار و نوشتار معمول آنها متفاوت است و از برخی تکنیک‌های اغنایی خاصی برای جذب مخاطب و انتقال جذاب ترین پیام در کوتاه ترین زمان ممکن استفاده می‌شود، که در نهایت عنصر حقیقت در آن‌ها گم می‌شود و مخاطبینی که هوشمند نباشند به هیچ عنوان دنبال آن عنصر نخواهند بود و تنها هدف آن‌ها وایرال شدن و دیده‌شدن خواهد بود.

دکتر امین همچنین گفت: آنچه که بین ساختار اجتماعی و رویداد اجتماعی پلی ایجاد می‌کند و آن‌ها را به همدیگر مرتبط و منسجم می‌کند، به اسم کنش یا عمل اجتماعی خوانده می‌شود. کنشگر اجتماعی باید دارای شاخصه‌هایی باشد که در درون بافت موقعیت و نظم گفتمانی خود معنا گیرد و چنانچه این شاخصه‌ها را داشته باشد شاید بتوان گفت که این تولید کننده محتوا با این کنشگری جزو فرهیختگان است.

وی از صحبت‌های دکتر کریم مجتهدی وام می‌گیرد و می‌گوید: ایشان برای فرهیختگان ویژگی‌های ملموسی عنوان می‌کنند که لزوما همه افرادی که به آکادمیک و دانشگاه تعلق دارند و یا تمام افرادی که به اسم نخبه شناخته شده‌اند، جزو فرهیختگان به شمار نمی‌روند. نگاه فرهیختگان دارای جامعیتی است و وسعت دید آن‌ها همه جانبه است. در یک امری متخصص هستند اما در امری دیگر می‌توانند نگاهی همه جانبه انتقادی و عمیقی داشته باشند.

دکتر امین پژوهشگر و مدرس دانشگاه افزود: شاخصه دیگر یک فرهیخته این است که از نگاه تعصب‌آمیز و قضاوت کننده جلوگیری کند. این شاخصه در افرادی که به عنوان فرهیخته در این فضا به آنها رجوع می‌شود و با نگاهی عاری از ایدوئولوژیک و سیاسی و نگاه متعصبانه به علم به نشر علم خود می‌پردازند، بسیار اندک هستند. بنابراین؛ مخاطبان به دلیل اینکه با شاخصه‌های کیفیت سنجی افراد فرهیخته آشنا نیستند با هر تولید کننده محتوایی که استاد دانشگاه یا نخبه باشد آن را فرهیخته می‌پندارند و او را به عنوان مرجع خود دنبال می‌کنند و این امری خطرناک است که باعث می‌شود ساختارهای زبانی ما در امر ساختار اجتماعی مورد تنش قرار بگیرد. و در نهایت کنش‌گری‌های افراد به دلیل الگو قرار دادن آن‌ها در زندگی تغییر می‌یابد.

وی اضافه می‌کند: تغییر در ذائقه و ارزش واژه‌ها به جایی می‌رسند که امری که در گذشته لزوما فضلیت نبوده، اکنون به عنوان فضیلت و ارزش اخلاقی به شمار بیاید و فضلیت‌های اصلی در حال قالب تهی کردن باشند. هنگامی که در بستر جامعه‌ایی قرار بگیریم که فرهیختگان، نخبگان و روشنفکران به معنای واقعی جایی برای ظهور و بروز نداشته باشند و به حاشیه کشیده بشوند و در این خلاء گفتمانی قطعا افرادی که فرهیخته کاذب هستند ظهور پیدا می‌کنند و دنبال کننده‌های بسیاری خواهند داشت و تریبون پیدا خواهند کرد و حرف آن‌ها از نظر کمیتی و یا بسامد تکرار بالا می‌گیرد.

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی