صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

سخنگوی خانه روابط عمومی ایران پیشنهاد داد؛ کارشناسی ارشد و دکترای رشته روابط عمومی تاسیس شود

سخنگوی خانه روابط عمومی ایران پیشنهاد کرد: با تاسیس کارشناسی ارشد و دکترای رشته روابط عمومی در کنار رشته های ارتباطات و روزنامه نگاری روند رو به توسعه را تسریع می بخشد و جایگاه ما را در حوزه روابط عمومی ارتقا می دهد.

1399/02/27
|
12:15

برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت و گو با موضوع روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی با دکتر داوود زارعیان استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و سخنگوی خانه روابط عمومی ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد.

داوود زارعیان با اشاره به رشد روابط عمومی در کشور گفت: در هر رشته ای اگر بخواهیم رشد کنیم باید ادبیات و دانش آن رشته را در کشور توسعه دهیم و متناسب با آن قدم های بعدی را برداریم. تقریبا از سال 1370 تحول بسیار جدی در حوزه ارتباطات رخ داد.

وی تاسیس کارشناسی ارشد و سپس تاسیس دکترای ارتباطات در کشور، توسعه دانشگاه ها، افزایش تعداد دانشگاه ها در رشته ارتباطات و روابط عمومی را از عواملی برشمرد که موجب تحولات در عرصه رشد علمی روابط عمومی شده است.

استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر توسعه این حرفه، تصریح کرد: بخشی از اطلاع رسانی، شفاف سازی و اعتماد سازی و هر آنچه در رسانه ها با آن سر و کار دارند به حوزه روابط عمومی برمی گردد به ویژه در کشور ما که روابط عمومی دولتی دارای جایگاه و قدرت مناسبی است.

وی با پیشنهاد تاسیس کارشناسی ارشد و دکترای رشته روابط عمومی در کنار رشته های ارتباطات و روزنامه نگاری اظهار کرد: با این کار جایگاه همایش ها، نمایشگاه ها، برنامه های دیگر علمی را تقویت می کنیم. اگر به انجمن های روابط عمومی قدرت، اختیار و اعتبار دهیم مجموعه اینها می تواند روند رو به توسعه ما را تسریع و جایگاه ما را در حوزه روابط عمومی ارتقا دهند.

زارعیان از نبود استقلال مدیران و کارشناسان حاضر در روابط عمومی به عنوان یکی از افت ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: منِ مدیر یا کارشناس روابط عمومی همیشه بایستی حرف مدیران ارشد را گوش کنم و این به استقلال حوزه روابط عمومی آسیب می زند. راه حلی که ما در این حوزه داریم افزایش دانش حرفه ای روابط عمومی است. اگر دانش حرفه ای روابط عمومی رشد پیدا کند در این صورت روابط عمومی فعل و عملش به نفع سازمان خواهد بود و مدیران ارشد سازمان آرام آرام به آن اعتماد می کنند و استقلالش را حفظ می کند.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو