رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

عده‌ای200 واحد مسکونی خالی در تهران دارند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تصویب کلیات طرح دو فوریتی اعمال مالیات بر خانه های خالی اظهار کرد: در تهران برخی از افراد هستند که 200 واحد مسکونی خالی دارند.

1399/05/11
|
15:15

سید کاظم موسوی ،در مصاحبه با برنامه« رویداد» رادیو گفت و گو با بیان اینکه این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال چکش کاری است و ما سعی می کنیم طرح مناسب و کاملی را در این ارتباط به صحن علنی مجلس ارائه بدهیم، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در کشور عدم پرداخت مالیات از سوی افراد توانمند است از جمله کسانی است که دارای خانه‌های خالی متعددی هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به فرار مالیاتی برخی از افراد در کشور و با بیان اینکه این موضوع را یک قدرت مافیایی ایجاد کرده و حمایت می کند ، گفت: عده ای از این فرار مالیاتی منتفع می شوند و عده ای دیگر متضرر می شوند در واقع فقرا ،فقیرتر و ثروتمندها ثروتمندتر می شوند .

این نماینده مجلس با بیان اینکه در این طرح تشویق هایی برای انبوه سازان و خیرین مدرسه ساز در نظر گرفته شده است، اظهار کرد : در تهران برخی از افراد هستند که 200 واحد مسکونی خالی دارند.

وی با بیان اینکه شناسایی این افراد از طریق وزارت کشور ،ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد انجام می شود و نام آن ها پس از شناسایی به سازمان مالیاتی ارائه می شود، ادامه داد: ما در مجلس در این زمینه قانون گذاری می کنیم ، دولت باید آن را اجرا کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین برخورد کند ما در مجلس سعی می کنیم که از قدرت نظارتی خود در این زمینه به خوبی استفاده کنیم.

موسوی با بیان اینکه این طرح در صورتی که رقم مالیات مشخص شده پایین باشد قدرت بازدارندگی نخواهد داشت ، افزود: هدف ما از این طرح ایجاد قدرت بازدارندگی و تعدیل قیمت‌هاست .

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در این طرح پیشنهاد شده که از زمین های بایر که چندین هکتار هستند و در آن ساخت و سازی صورت نمی گیرد اخذ مالیات شود .

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات موجود اقتصادی کشور افرود : ما در ایران منابع و امکانات زیادی داریم ولی متاسفانه شاهد عدم مدیریت صحیح و وقوع فساد هستیم و اینها مسائلی است که باید قوه قضائیه بیش از گذشته به آن توجه کند، البته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده ولی باید این اقدامات با سرعت و دقت بیشتر ادامه پیدا کند.

دسترسی سریع
رویداد