رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

گواهی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو: ایران خط ‌‌مشی «ضدتحریمی» را ادامه دهد

یک کارشناس مسائل امریکا بااشاره به اینکه اروپا از تحریم امریکا علیه چین حمایت کرده ولی در قبال تحریم ایران نمی‌کند، گفت: ایران باید خط مشی ضدتحریمی خود را با احتیاط ادامه دهد.

1399/08/06
|
13:32
|

احمدرضا گواهی در رابطه با به بن بست رسیدن تحریم های حداکثری امریکا در قبال چین و ایران به برنامه «رویداد» گفت: مشاور امنیت ملی امریکا یک حقوقدان کهنه کار است و وقتی موضعی در قبال تحریم ها می گیرد، در اصل قصد کُد دادن به دموکرات ها را دارد تا بگوید ما علیه ایران، همه کار کرده ایم.

وی افزود: اعترافی نیز مخفی و مستتر در پیام تبلیغاتی مشاور امنیت ملی امریکا نهفته است. آن ها قصد توافقی جامع را با ایران و تنها قصد گرفتن امتیاز داشتند.

گواهی ادامه داد: وقتی این فرد اعلام می دارد که تمام تحریم ها اعمال شده است، نوعی اعتراف به شکست سیاست خارجی امریکا علیه ایران است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص تبلیغاتی بودنِ این پیام نیز گفت: مشاور امنیت ملی امریکا قصد دارد به بایدن اعلام کند که در صورت انتخاب شدن، هیچ اهرم فشاری در دست نخواهی داشت؛ البته این گفته ها همگی تحلیل و اظهار نظر است و باید دنبال شواهد دیگری نیز باشیم.

گواهی گفت: پمپئو و دیگران قصد فرستادن پیام های خارجی را برای ایران دارند ولی پیام هایی نظیر آنچه مشاور امنیت ملی امریکا بازگو کرده، نشان از نوعی تناقض گویی دارد که این ها از یکسو تهدید می کنند و از دیگر سو تمام گلوله هایشان را پیشتر شلیک کرده اند و هیچ دلیلِ منطقی برای این تناقض گویی وجود ندارد.

وی سیاست خارجی دولت ترامپ را دارای نوساناتی دانست و افزود: این مسئله به شخصیت ترامپ باز می گردد و از دیگر سو به ساختار بروکراتیک امریکا مربوط است.

گواهی گفت: رویکرد ترامپ با ساختار بروکراتیک امریکا در تضاد است؛ چنانچه امریکا مداخله جو و هدایت گر بوده است ولی ترامپ با خروج از انواع معاهدات بین المللی، با این ساختار امریکایی تضاد پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه ترامپ زمانی به دیدگاه تندروهای امریکایی نزدیک می شود و در زمانی دیگر به رویکردهای دوری از مداخله جویی میل می کند، در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو اعلام کرد: روند تحریمی امریکا همواره ثابت است و آنچه ارائه می شود باید از مسیر کنگره و سنا بگذرد.

گواهی با اشاره به اینکه ترامپ نسبت به اعمال تحریم های بیشترِ بی بازگشت از دو مسیر یاد شده با ابهام روبرو است، گفت: از دیگر سو مشخص نیست چه تحریم دیگری باقی مانده تا ترامپ علیه ایران اعمال کند؛ لذا روی چنین سخنانی نمی توان حساب باز کرد.

این تحلیلگر حوزه امریکا در خصوص واکنش ایران نسبت به تحریم ها گفت: ما علاوه بر رصد دائمی و نگاه به تصمیماتِ امریکایی ها، تا امروز تصمیماتی درست اتخاذ کرده ایم و همین خط مشی را باید ادامه دهیم.

گواهی گفت: در قبال سیاست های ترامپ که به توافق جامع در آینده میل دارد، تحریم تنها اهرم فشار است و باز هم باید همین رویه را در ایران ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه اروپایی ها از تحریم امریکا علیه چین حمایت کرده ولی در قبال تحریم ایران با سیاست خارجی ترامپ همراهی نمی کنند، گفت: این گواهی است تا خط مشی فعلی را باز هم با احتیاط بیشتر ادامه دهیم.

دسترسی سریع
رویداد