بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

كارشناس مسائل بین الملل: خدشه به نظام از اهداف نفوذی‌های رسانه است

قادری در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: افراد نفوذی با بزرگ‌نمایی و تحریف واقعیت تلاش دارند، افکار عمومی را نسبت به نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی خدشه‌دار کنند.

1399/06/26
|
09:53
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص نفوذ با دکتر محمد قادری، روزنامه نگار و کارشناس مسائل بین الملل به صورت تلفنی گفتگو کرد.

محمد قادری با اشاره به تلاش دشمنان برای نفوذ در رسانه گفت: وقتی از نفوذ در رسانه صحبت می‌کنیم، یعنی کسانی که در رسانه‌های داخل کشور مسئولیت راهبری افکار عمومی را بر عهده دارند، با سمت‌وسوی دشمنان نظام هماهنگ می‌شوند و از طریق رسانه‌های داخلی منویات آن ‌ها را مدیریت می‌کنند.

وی درباره کارکرد نفوذی‌ها در حوزه رسانه اظهار کرد: افراد نفوذی با جو دادن، بزرگ‌نمایی و تحریف واقعیت تلاش دارند افکار عمومی را نسبت به موجودیت، سلامت نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی خدشه‌دار کنند تا از این طریق بتوانند سرمایه اجتماعی نظام را تضعیف کنند.

این روزنامه نگار بیان کرد: بخشی از این نفوذ از طریق داده‌ها و روایت‌هایی است که از سوی رسانه‌های داخلی منتشر می‌شود و این رسانه‌ها بدون فهم درست بازی رسانه‌ای دشمن، در زمین دشمنان بازی می‌کنند.

وی نفوذ رسانه‌ای را یک اتفاق دفعی و کوتاه ‌مدت ندانست و عنوان کرد: نفوذ به صورت یک برنامه بلندمدت طراحی و اجرا می‌شود. در شرایط کنونی با یک جنگ تمام عیار ترکیبی از طرف دشمن روبرو هستیم که وجه عمده آن، جنگ روانی یا ادراکی است. در این حوزه یکی از اقدامات نفوذی‌ها در رسانه، تحریف واقعیات است.

قادری درباره تحریف واقعیت از طریق رسانه گفت: دشمن از طرق مختلف «قلب» مرجعیت رسانه‌ای انجام می‌دهد، به این معنا که برای افکار عمومی رسانه‌های داخلی موضوعیت و اعتبار ندارد و این گام نخست محسوب می‌شود. در گام دوم وقتی این اتفاق افتاد، آن‌ها را شروع به روایت‌گری‌های وارونه از حقایق و اتفاقات کشور و پیرامون کشور می‌کنند.

این کارشناس حوزه بین‌الملل با ذکر چند مثال از وارونه‎گری‌های دشمنان از طریق نفوذ رسانه‌ای بیان کرد: وقتی از جنگ نیاباتی از سوریه صحبت می‌کنیم، رسانه‌های خودی یک روایت دارند و دشمنان و نفوذی‌ها روایت دیگری را مطرح می‌کنند. وقتی از روایت رسانه‌ای داخلی سلب اعتبار شود، طبیعتاً افکار عمومی روایت دشمنان را درباره موضوع جنگ نیابتی در سوریه می‌پذیرد.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی