رواق تماشا یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

نسل امروز برای پاسداری از "صنایع دستی" تربیت نشدند

مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان صنایع دستی کشور لزوم ایجاد یک بانک جامع اطلاعاتی از فعالان صنایع دستی را متذکر شد و از نبود فرهنگ و تربیت صحیح برای حفظ این میراث انتقاد کرد.

1399/05/20
|
15:39
|

حسین بختیاری با حضور در برنامه "رواق تماشا" چالش مهم صنایع دستی را عدم قبال جوانان و فرزندان هنرمندان نسبت به صنایع دستی کشور دانست و افزود: نقصان در عملکرد ما و برنامه ها در نیم قرن اخیر باید اصلاح شود.
وی صنایع دستی را هویت بخش به فرهنگ ملی کشور دانست که نمی توان آن را نادیده گرفت و افزود: پدران ما از سواد امروزی کمتر بهره می بردند اما در تربیت نسل های گذشته موفق تر بودند؛ چراکه تدابیر خردمندانه داشتند و سنت ها را حفظ می کردند.
بختیاری گفت: امروزه بدلیل تلفیق نامناسبی که در فرهنگ ما ایجاد شده، نسلی از 1300 به بعد وارد جامعه شده است که نتوانست جوانان خوبی برای پاسداری از فرهنگ ایران به نحوی شایسته بر جای بگذارد و لذا امروز چالشی مهم در این حوزه وجود دارد.

*نسل امروز برای پاسداری از صنایع دستی تربیت نشده است

مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان صنایع دستی کشور بار دیگر تربیت ناصحیح را علت اصلی این نقیصه دانست و یادآور شد: اصلی ترین مسئله اینست که بایستی به عملکرد حداقل نیم قرن گذشته رجوع کنیم و ببنیم چه کردیم که امروز بدین جا رسیدیم.
بختیاری همچنین در رابطه با چیستی و چگونگی عملکرد "بانک جامع اطلاعات صنایع دستی" گفت: بر اساس اطلاعات بیش از سه دهه سخنانی مبنی بر اشتغال بیش از سه هزار نفر به گوش می رسد و مسئولان این حوزه از دهه 60 تا امروز بر رقم 2 و نیم تا 3 میلیون نفر تاکید دارند.
وی ادامه داد: این آمار همچنان ادامه دارد؛ به گونه ای که می گویند حرف مرد یک کلام است. (می خندد)

*13میلیون نفر از حوزه فرش دستباف ارتزاق می کنند

بختیاری خاطرنشان کرد: بر اساس آمار موجود تا حدود نیم میلیون نفر در بانک اطلاعاتی صدور مجوزهای تولید انفرادی، کارگاهی و گروهی آماری در اختیار داریم اما بحث های مختلفی مطرح است و حتی پروفسور صحرائیان اعلام کردند فقط 13 میلیون نفر مرتزق صنایع دستی و فرش دستباف به این حوزه اشتغال دارند.
مدیرعامل مجمع ملی و هنرمندان صنایع دستی کشور این آمار نشان از اهمیت این حوزه دانست و افزود: متاسفانه از این حوزه و شاغلان صنایع دستی غافل شدیم.

*بانک جامع اطلاعات شاغلان صنایع دستی باید ایجاد شود

بختیاری ادامه داد: ما بعنوان مجمع ملی هنرمندان صنایع دستی به متولیان امور پیشنهاد می دهیم همگی دست بدست هم دهیم تا بانک اطلاعاتی جامع از هنرمندان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، بازرگانان و حتی علاقمندان صنایع دستی در کشور ایجاد شود.
وی افزود: بعد از تشکیل این بانک، باید بر اساس آمار و اطلاعات برنامه ریزی داشته باشیم.
بختیاری خاطرنشان ساخت: این بانک در حدود یک الی دو سال تکمیل خواهد شد و بعد می توان برای آن برنامه ریزی نمود و بر اساس برنامه ریزی میان و بلند مدت حوزه صنایع دستی را به راه اندازیم.

دسترسی سریع
رواق تماشا