آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

در "آوای قانون" مطرح شد: چه زمانی می توان دعوای تصرف غیر قانونی اموال را مطرح کرد؟

برنامه " آوای قانون " رادیو گفت و گو با موضوع ( تصرف عدوانی(غیرقانونی) مزاحمت از حق ) با حضور سید مهدی محمدی ، دادیار دادسرای شهید محلاتی روانه آنتن شد.

1396/05/21
|
11:50
|

آوای قانون : شش سال پیش از همسرم جدا شدم و قرار بود پس از طلاق جهیزیه من را به طور کامل به من بازگرداند اما هنوز به قول خود عمل نکرده است.آیا پس از گذشت چندسال می توانم از او شکایت کنم و جهیزیه را پس بگیرم؟

محمدی : اگر لیست سیاهه جهیزیه را به امضای همسر خود رسانده باشید میتوانید دادخواست استرداد جهیزیه را به دادگاه خانواده محل اقامت خوانده (همسرتان) تقدیم کنید.

توجه داشته باشید که وجود این جهیزیه باید اثبات شود.اگر لیست سیاهه موجود نباشد در قالب لیست اموال امانی طرح دعوا صورت گیرد.

آوای قانون : آیا علیه مستاجر می توان دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح نمود؟

محمدی : اگر ورود یک نفر به داخل یک ملک،ساختمان و زمین مسبوق به سابقه استیجاری باشد (یعنی عقد اجاره بین مالک و مستاجرمنعقد شده باشد ) صرفا مالک آن ملک باید دعوای تخلیه مطرح کند و در خصوص رابطه مستاجر و موجر دعوای رفع تصرف عدوانی جاری نخواهد بود.

بنابراین حسب مورد طرح دعوای تصرف عدوانی مطرح می شود.به عنوان مثال یکی از دلایل طرح دعوای رفع تصرف عدوانی انقضای قرارداد اجاره است.

در ماده صد و هفتاد و یک قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار تصریح می کند سرایدار ، خادم یا هر امین دیگری جز مستاجر چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک مبنی بر مطالبه اموال امانی از آن رفع تصرف نکند متصرف عدوانی محسوب می شود.بسیاری از افراد معتقدند این ماده شامل مستاجر نیز می شود در حالی که این گونه نیست و رابطه استیجاری تابع قانون روابط موجر و مستاجر است و موضوع از شمول فصل هشتم قانون مدنی در باب تصرف عدوانی خارج است.

آوای قانون : شخصی که از نظر قانونی می تواند دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کند ، اقدام به طرح دادخواست خلع ید و پس از آن دعوای رفع تصرف کند ، آیا دادگاه به دادخواست رفع تصرف او را پیگیری می کند یا خیر؟

محمدی : امکان دارد شخصی سند مالکیتی نسبت به یک زمین یا ساختمان داشته باشد و برای اینکه از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی دور باشد می تواند دادخواست رفع تصرف علیه متصرف فعلی مطرح کند و سند مالکیت رسمی او هم دلیل بر سبقه تصرف اوست و در اینجا خوانده است که باید حق تصرف خود را اثبات کند که با رضایت خواهان بوده یا با مجوز رسمی.

گاهی اوقات شخصی که سند مالکیت رسمی دارد سراغ دعوای رفع تصرف نمی رود و دعوای خلع ید را علیه مطرح می کند و دادگاه نیز با احراز شرایط تشخیص می دهد که به نفع یا ضرر او رای بدهد.

بنابراین اگر شخصی در خصوص مالکیت ملک یا مال غیر منقول مانند خلع ید طرح دعوا کند دکترین حقوق نظر می دهند که در این صورت اگر کسی با اینکه می تواند دعوای رفع تصرف طرح کند به سراغ دعوای خلع ید یا همان دعوای مالکیت برود باید اقرار ضمنی کند مبنی بر اینکه نمی تواند سابقه تصرفات خود را ثابت کند و طبق ماده صد و شصت وسه آیین دادرسی مدنی که قانون گذار مطرح میکند کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوا نماید.لذا در این مورد اگر کسی دعوای خلع ید را مطرح کند و سپس دعوای رفع تصرف عدوانی را مطرح کند ، دعوای رفع تصرف عدوانی او بلاقید رد می شود و قابل رسیدگی نخواهد بود.

دسترسی سریع
آوای قانون