آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

یك قاضی دادگاه پاسخ داد ؛ در چه صورتی مرد می تواند نفقه پرداخت نکند؟

یک قاضی دادگاه با بیان اینکه نفقه بر تمام دیون دیگر ارجحیت دارد ، عنوان کرد : تنها در صورتی که مردی بتواند اثبات کند و یا رای بگیرد که تمکین از سوی زوجه صورت نگرفته است ،می تواند نفقه پرداخت نکند.

1396/10/23
|
11:15
|

برنامه " آوای قانون " رادیو گفت و گو با موضوع اجرت المثل، مهریه و نفقه با حضور دکتر مکرمی ، قاضی و رئیس شعبه 202 مجتمع قضایی شهید مفتح روانه آنتن شد.

آوای قانون : نفقه دارای چه ابعاد حقوقی است و در دادگاه چگونه برخورد می شود ؟

مکرمی : نفقه از تبعات ازدواج دائم است و رعایت وضعیت و شئون اجتماعی و خانوادگی زوجه نیز در کیفیت انفاق موثر است و نفقه دینی بر گردن مرد است که بر تمام دیون دیگر ارجحیت دارد. این حق مانند اجرت المثل و مهریه حتی پس از فوت زوجه از سوی زوج و از ماترک قابل دریافت است.
بر اساس ماده 53 قانون حمایت از خانواده و 642 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.عدم پرداخت نفقه تا 6 ماه ، به زوجه امکان می دهد که به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق مطرح نماید.

آوای قانون :شرط تعلق نفقه به زوجه چیست؟ در چه صورتی مرد می تواند نفقه پرداخت نکند؟

مکرمی : شرط تمکین نفقه زوجه توانایی و قدرت مالی زوج نیست و به محض انجام ازدواج این حق به عهده زوج است و باید پرداخت کند.بنابراین استحقاق مالی زوجه نیز نمی تواند این حق را از زوجه سلب کند.به عنوان مثال ادعای مردهایی که مطرح می کنند همسرشان شاغل هستند و نفقه نیاز ندارند مورد قبول نیست.
اگر مردی بتواند اثبات کند و یا رای بگیرد که تمکین از سوی زوجه صورت نگرفته است ، نفقه به خانم تعلق نمی گیرد.

آوای قانون : در ازدواج اول خود ناموفق بودم و طلاق گرفتم و ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زوجه اول خود هستم .در حال حاضر مجددا ازدواج کرده ام.اولویت پرداخت نفقه و مهریه با کدام زوجه است؟

مکرمی : این موضوع مانند این است که شخصی دو همسر دارد. در اینجا حقوق زوجه ها در عرض یکدیگر است و هیچ یک بر دیگری ارجحیت ندارد و نمی توان گفت زن اول بر زن دوم مقدم است.
اگر در خصوص ازدواج نخست رای دادگاه را دریافت و محکوم شده اید می توان گفت تا حدی اولویت با حقوق همسر اول شماست. اما این موضوع حق همسر دوم شما را نباید تحت الشعاع قرار دهد.
بسیاری از افراد به دادگاه مراجعه می کنند و با بیان اینکه پس از طلاق همسر دوم دارند ادعای عسر و حرج می کنند که مورد قبول دادگاه نیست.

آوای قانون : اجرت المثل و شرط بهره‌مندی زوجه از این حق چیست؟

مکرمی : اجرت المثل حقی است که قانون برای بانوان برای مدت زوجیت در نظر گرفته است.بنا به مراتب و با توجه به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، سه شرط برای بهره‌مند شدن زوجه از اجرت‌المثل ایام زوجیت وجود دارد:
اول اینکه خدمتی ارائه شود و این خدمت جزو وظایف زوجیت نباشد؛ برای مثال رُفت‌و‌روب منزل، پختن غذا و حتی شیردادن به بچه جزو وظایف زن نیست مگر اینکه بچه فقط با آن شیر زنده بماند یعنی هیچ تغذیه دیگری نتوان برای آن بچه فراهم کرد.
اگر فرزند با هیچ خوراک دیگری تغذیه نشود این دیگر جزو وظایف زن قرار می‌گیرد که حق‌الزحمه به آن تعلق نمی‌گیرد اما اگر بچه بتواند از شیر دیگری استفاده کند با وجود این، زن این خدمت را انجام دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل آن خواهد بود. بنابراین خدمتی باید انجام شود و آن خدمت جزو وظایف زوجیت نباشد.
شرط بعدی این است که انجام این خدمت به خواسته و درخواست زوج انجام شود؛ یعنی مرد از همسرش خواسته باشد که مثلا در منزل غذایی تهیه کند یا خدمتی را مثل نظافت انجام دهد یا اینکه مرد از او خواسته باشد به این بچه شیر دهد با وجود اینکه بچه می‌تواند با شیرخشک زندگی کند.
شرط سوم این است ‌که انجام این خدمت با قصد تبرع نباشد.قصد تبرع یعنی کار را «فی‌سبیل‌الله» برای خدا انجام دادن. بنابراین اگر زنی به قصد تبرع کاری را در منزل همسرش انجام دهد بعدا نمی‌تواند اجرت‌المثل آنها را مطالبه کند.

دسترسی سریع
آوای قانون