آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی شهید بهشتی تهران تشریح كرد: استثنائات پرداخت دِین در قانون جدید اجرای محکومیت های مالی

عالمی گفت: بر اساس ماده 24، مستثنایات دین شامل مواردی از جمله منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد و آذوقه به مقدار متعارف حدود یک سال می شود.

1397/06/08
|
11:40
|

برنامه " آوای قانون " رادیو گفت و گو با موضوع نحوه اجرای محکومیت های مالی و با حضور دکتر کلام الله عالمی قاضی و رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی شهید بهشتی تهران به روی آنتن رفت.

آوای قانون: قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در چه سالی تصویب شد و تفاوت آن با قانون قبلی چیست؟

عالمی: در گذشته معضلاتی در اجرای این قانون وجود داشت. محکوم علیه به راحتی اموال خود را مخفی و از پرداخت بدهکاری های خود شانه خالی می کرد و همین مسائل باعث شد قانون گذار و مراجع رسمی در راستای اجرای آراء بهتر محاکم در سال 1393 قانون جدیدی را در این زمینه تصویب کنند اما مراحل تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت تا سال 1394 به طول انجامید و از این سال تاکنون در محاکم به مرحله اجرا رسیده است.

آوای قانون: نوآوری های موجود در قانون جدید اجرای محکومیت های مالی چیست؟

عالمی: مهم ترین نوآوری که در قانون جدید ایجاد شده نحوه شناسایی اموال محکوم علیه است که بسیار شفاف تر و آسان تر شده است. نحوه تقدیم دادخواست و شرایط پیوست آن و ضمانت اجرایی قوی در راستای عدم اثبات اعسار اعم از ضمانت اجرای کیفری، مجازات جزای نقدی و توقیف اموال و از همه مهمتر اجرای آرای سایر مراجع و تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت قانونی از جمله نوآوری هایی است که در این قانون به چشم می خورد.

آوای قانون: سوال شده است، در صورت گذشتن تاریخ مهلت تعیین شده برای اعسار توسط دادگاه آیا خارج از این مهلت می توان تقاضای اعسار را به دادگاه تقدیم کرد؟

عالمی: بر اساس تبصره ماده سوم قانون جدید به صراحت عنوان شده که در صورت رضایت محکوم له و یا معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه به تشخیص دادگاه صرفا یک نوبت بعد از انقضای مهلت یک ماهه ای که قانون تعیین کرده امکان پذیر است. علاوه بر این، در دادخواست اعسار باید استشهادیه ای با شهادت حداقل دو نفر شاهد مطلع از تمام مشخصات و وضعیت مالی مدیون وجود داشته باشد و از همه مهمتر معرفی اموال و حساب های بانکی و نقل و انتقال املاک در یک سال اخیر است.

آوای قانون: استعلام اموال و حساب های بانکی و املاک به چه صورت انجام می شود؟

عالمی: طبق ماده 2، 10 و 19 به محض ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است کلیه استعلامات لازم از مراجع از ذیربط قانونی به عمل آورد و البته در برخی موارد درخواست وکیل محکوم له نیز در این خصوص ضروری است.

آوای قانون: اشکالات موجود در اجرای قانون جدید چیست؟

عالمی: یکی از معضلاتی که در اجرای قانون جدید وجود دارد ناقص بودن و زمان بر بودن استعلام از بانک ها است. بیش از 30 بانک و موسسه مالی و اعتباری داریم که گاها پاسخ استعلام ها 6 ماه طول می کشد. سیستم اقتصادی ما سیستم معیوبی است و هنوز به یکپارچه سازی و سیستم مدرن اقتصادی نرسیده ایم.

آوای قانون: سوال شده است، اگر فردی با ادعای اعسار، مالی داشته باشد اما معرفی نکند و یا دروغ بگوید آیا قابل پیگیری و مجازات است؟

عالمی: پاسخ این سوال مثبت است. یکی از نوآوری های قانون جدید، درج مجازات درجه 7 در این خصوص است و عنوان شده آن مال هم به عنوان تعزیر و به نفع محکوم له ضبط می شود.
آوای قانون: اگر فردی به مقصود فرار از دین طلبکاران اموال خود را منتقل کند، قانون راهکاری برای رسیدن طلبکاران به حقوق خود پیش بینی کرده است؟

عالمی: ماده 21 صراحتاً عنوان کرده که انتقال مال به دیگری به هر شیوه ای و با انگیزه فرار از دِین، موجب حبس تعزیری و جزای نقدی درجه 6 خواهد شد.

آوای قانون: سیاستی که در سالهای اخیر از سوی قوه مقننه و قضائیه اعلام شده سیاست حبس زدایی است، آیا این قانون جدید مطابق با این سیاست نوشته شده است؟

عالمی: بله، روح این قانون کاملا با سیاست حبس زدایی مطابقت دارد. با توجه به ساز وکارهای قانون جدید ما به دنبال حبس نیستیم بلکه به دنبال اجرای احکام هستیم.

آوای قانون: سوال شده، آیا در اجرای قانون جدید محکومیت مالی، اموال معنوی و فکری مانند اختراع و طرح های صنعتی توقیف می شوند؟

عالمی: در رابطه با اموال فکری و معنوی، دو مقوله مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری داریم. حقوق مصنف و تالیفات جزو استثناءات بوده و قابلیت توقیف ندارند اما در رابطه با اختراع و پتنت هرچند تردید حقوقی در مورد آنها داریم و یک نوع امتیاز محسوب می کنیم اما امتیاز مالی هستند و بدون شک قابلیت توقیف دارند.

آوای قانون: تفاوت مستثنایات دین در قانون گذشته و جدید در چه مواردی است؟

عالمی: بر اساس ماده 24، مستثنایات دین صرفا شامل منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد، خواهدبود. علاوه براین آذوقه به مقدار متعارف حدود یک سال جزو مستثنایات محسوب می شود اما در گذشته یک ماه بود. تلفن مورد نیاز مدیون فقط یک خط به عنوان ابزار کار به ویژه برای شرکت های خدماتی و تاجران جزو مستثنایات دین است. تاکسی هم به عنوان تنها اسباب ابزار رزق و روزی فرد جزو مستثنایات دین محسوب می شود و غیرقابل توقیف است. طبق قانون جدید پول پیش خانه نیز غیرقابل توقیف است.

دسترسی سریع
آوای قانون