آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

وكیل پایه یك دادگستری تشریح كرد: شرایط صدور قرار تأمین کیفری

معین شرقی گفت: صدور قرار تأمین کیفری صرفاً توسط مقام قضائی و پس از تفهیم اتهام صورت خواهد گرفت.

1397/09/14
|
08:30
|

برنامه " آوای قانون" رادیو گفت و گو پیرامون موضوع آشنایی با قرارهای تأمین کیفری و با حضور معین شرقی وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و حقوقدان روانه آنتن شد.

آوای قانون: منظور از اصطلاح قرارهای تأمین کیفری چیست و چه جایگاهی دارد؟

شرقی: طبق ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری، بازپرس مقام قضائی به هیچ عنوان حق احضار افراد به عنوان متهم یا مظنون ارتکاب جرم بدون جمع آوری دلایل کافی ندارد. یکی از نوآوری های این قانون جدید، تبصره این ماده است که برای مقامات قضائی خاطی ضمانت اجرایی و مجازات انتظامی را در نظر گرفته است. قانون گذار، مقامات قضائی را مکلف کرده که پس از تفهیم اتهام به اشخاص، دسترسی آسان به آنها داشته باشند و از فرار و اخفای متهم جلوگیری کنند. بدین منظور قراری صادر خواهد شد که بر مبنای آن دستوری تحت عنوان تأمین کیفری صادر می شود. بنابراین صدور قرار تأمین کیفری صرفاً توسط مقام قضائی و پس از تفهیم اتهام صورت خواهد گرفت.

آوای قانون: در رابطه با رویکرد قانون به کاهش جمعیت کیفری و عدم اعزام متهمان به زندان بفرمایید.

شرقی: خوشبختانه جامعه و نظام حقوقی ما در حال پیشرفت است. قانونگذاران جدید نیز تمهیدات لازم در جهت کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی را به گونه ای فراهم کرده اند که کار مردم آسان تر پیش رود. از طرفی با توجه به اهمیت کرامت انسانی و حقوق شهروندی افراد، هر اقدام سالب آزادی در خصوص شهروندان نیازمند دستورات موردی در چارچوب قانون و فرض برائت است.
ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح کرده که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و همچنین تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان او، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرار های تأمین ذیل را صادر می کند که عبارت اند از: التزام به حضور با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف و یا تعیین وجه التزام، التزام معرفی نوبتی خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط، التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت تجهیزات الکترونیکی، اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول و غیرمنقول و همچنین بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرّر قانونی.

آوای قانون: در رابطه با مکانیزم های تبدیل قرارهای تأمین بفرمایید.

شرقی: در صورتیکه قرار بازداشت موقت و حتی غیر آن منتهی به بازداشت شود در این حالت برای متهم حق اعتراض و شکایت در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب متهم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار می تواند به اصل قرار اعترض کند و این اعتراض او در دادگاه کیفری دو و یک رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد. قرار بازداشت موقت و یا هرگونه قرار تأمین که منتهی به بازداشت می شود باید به تأیید شخص دادستان برسد و این نشان دهنده وسواس قانون گذار برای جلوگیری از نقض حقوق افراد است.

آوای قانون: آیا در صورت صدور قرار تأمین کفالت، می توان به جای ضامن کفیل، وثیقه گذار معرفی کرد؟

شرقی: ماده 220 دقیقاً به همین مسئله اشاره کرده است. در صورت وجود چنین شرایطی، متهم می تواند به جای معرفی کفیل از مقام قضائی درخواست و وثیقه ای را معرفی کند و پس از آن قرار وثیقه صادرخواهد شد.

دسترسی سریع
آوای قانون