آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

قاضی دادگاه پاسخ می دهد؛ آیا دستور تخلیه را می توان لغو کرد؟

قاضی دادگاه عنوان کرد : شورای حل اختلاف دستور تخلیه را صادر می کند و به مرجع اجرایی ابلاغ می کند و نیازی به اجراییه نیست ، قابلیت تجدید نظر ندارد و ظرف سه روز پس از ابلاغ ، مستاجر موظف است ملک را تخلیه کند.

1396/04/21
|
12:30
|

آوای قانون " رادیو گفت و گو با موضوع ( موجر و مستاجر ) باحضور عبدالرحیم سمسارزاده ، رئیس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات روانه آنتن شد.

آوای قانون : چگونه می توان تعداد زیاد پرونده های موجر و مستاجر در دادگاه کاهش داد؟

سمسارزاده : پرونده ها و اختلافاتی که در مورد موجر و مستاجر وجود دارد از نوع حقوقی است و دارای جنبه کیفری برای طرح در دادسرا نیست.مکان ها و مراجع قضایی که این پرونده ها در آن ها بررسی می شود شورای حل اختلاف یا دادگاه های عمومی بر حسب مورد است.

در فصلی قرار داریم که بیشتر قراردادهای اجاره در آن منعقد می شود.تنظیم قرارداد کار بسیار ظریفی است و مستاجر و موجر هریک حقوقی دارند ، بنابراین باید به نحوی باشد که اختلاف ایجاد نشود.

بیشترین اختلافات مربوط به مسائل اجاره مربوط به املاک مسکونی است و قانون حاکم بر این حوزه مصوب سال 1376 می باشد.این قانون شرایط و نکات بسیار خوبی دارد که خوب است افراد در زمینه تنظیم قرارداد به آنها توجه کنند تا به مشکلات کمتری برخورد کنند.

آوای قانون : قرارداد اجاره ای تنظیم شده است که تنها یک نفر به عنوان شاهد آن را امضا کرده است ، آیا این مورد از مصادیق تخلیه محسوب می شود ؟

سمسارزاده : در قانون شرایطی برای مالک و مستاجر تعیین شده است که یکی از آنها این است که دو نفر شاهد مورد اعتماد باید وجود داشته باشند.

اگر شرایط طرح شده در قانون در قرارداد اجاره وجود داشته باشد اختلافات مربوطه صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف را داراست و با دستور انجام می شود اما اگر شرایط برقرار نباشد و موضوع اختلاف به محکمه کشیده شود باید در دادگاه ها و از طریق قانون مدنی اقدام شود و حکم تخلیه صادر می شود.

بنابراین حکم تخلیه همواره از سوی دادگاه صادر می شود و دستور تخلیه به وسیله شورای حل اختلاف به شرط اینکه شرایط مندرج در قانون را دارا باشد.

اگر قرارداد اجاره توسط یک نفر شاهد امضا شده باشد ، در صورتی که در بنگاه املاک تنظیم شده باشد می توانیم بپذیریم فرد تنظیم کننده نیز در حکم شاهد باشد و دستور تخلیه صادر شود.

آوای قانون : دستور تخلیه با حکم تخلیه چه تفاوتی دارد؟آیا صرفا از لحاظ صلاحیت دادگاه و تشریفات آیین نامه دادرسی با هم متفاوت هستند؟

سمسارزاده : در دستور تخلیه اگر شرایط قانون اجاره برقرار باشد به هیچ گونه تشریفات نیازی نیست و به صورت یک درخواست بر روی یک درخواست به شورای حل اختلاف ارائه داد و این شورا در صورت وجود شرایط مناسب دستور تخلیه را صادر می کند و به مرجع اجرایی ابلاغ می کند و نیازی به اجراییه نیست ، قابلیت تجدید نظر ندارد و ظرف سه روز پس از ابلاغ ، مستاجر موظف است ملک را تخلیه کند در حالی که حکم تخلیه به اجراییه نیاز دارد و حتی ممکن است مشمول تجدید نظر شود.

آوای قانون : ملکی را اجاره کرده ام و میخواهم تغییراتی در آن ایجاد نمایم ، آیا امکان دارد؟

سمسارزاده : معمولا در قرارداد اجاره قید می شود که مورد اجاره به کیفیتی که تحویل مستاجر شده است باید تحویل موجر شود.به عنوان ممکن است رنگ آپارتمان مورد قبول مستاجر نباشد و مستاجر با کسب اجازه از مالک رنگ را تغییر دهد اما تعهد میکند که در زمان تحویل مسکن مورد نظر رنگ آن را به حالت سابق برگرداند.

در واقع تمام تغییراتی که در ملک ایجاد می شود باید مورد توافق طرفین باشد.مبلغی که برای تضمین اجاره نزد موجر وجود دارد به دلیل همین مسائل است.

دسترسی سریع
آوای قانون