خیابان فرصت دوشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو گفت و گو

خيابان فرصت

تشکل های دانشگاهی راهی به سوی بازار کار

دبیر انجمن مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت، تشکل های دانشگاهی را راهی به سوی بازار کار عنوان کرد.

1399/05/22
|
10:15
|

احسان صفرنواده در برنامه "خیابان فرصت" انجمن های علمی را خلأ میان دانشگاه و صنعت خواند و افزود: این نقش را انجمن های علمی تحت پوشش قرار می دهند.

وی ادامه داد: در اکوسیستم نوآوری المان های مختلفی وجود دارد که وقتی کارکرد مناسب داشته باشد، شاهد فضایی سالم در راه اندازی کسب و کارها هستیم.

صفرنواده با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر نهادهای حاکمیتی روی این المان ها کار کردند و شتاب دهنده و مراکز رشد و نوآوری را پدید آورده اند، گفت: دانشگاه ها بالندگی لازم را ندارند و لذا خوراک لازم را برای این اکوسیستم ها پدید نخواهد آورد.

وی انجمن های علمی را خلأ میان دانشگاه و صنعت خواند و افزود: این نقش را انجمن های علمی تحت پوشش قرار می دهند.

صفرنواده با بیان اینکه این انجمن ها از سال 1310 شکل گرفته و هر سال یک گپ زمانی در میان کارکرد آن ها شکل گرفته است، گفت: این انجمن ها انتظارات را بخوبی برآورده نکرده اند.

وی خاطرنشان کرد: هر زمان انجمن های علمی جدی و پویا داشتیم، خروجی های قابل لمس هم داشته ایم و هر زمان این انجمن ها نقش اصلی خود را گم کردند، خروجی جذابی را در پی نداشتند.

صفرنواده گفت: در یک دوره همگان قصد ارائه مقالات بی شمار داشتند که هیچ خروجی نداشت ولی امروز رسالتی جدید برای دانشگاه تعریف شده است.

وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: دانشگاه از رسالت اصلی خود دور شده ولذا میان دانشگاه و بازار کار فاصله ای قابل معنا را شاهد هستیم.

صفرنواده با بیان اینکه دانشجویان قادر به استخدام شدن در بازار کار نیستند، گفت: از طرفی یکسری ایده آل در ذهن دانشجویان هست و این افراد قصد دارند فضایی مساعد را بیابند؛ بنابراین فضای علمی کشور متاثر از سیاست های کلان خواهد بود.

وی افزود: در فضای فعلی انجمن های علمی کارکردی مناسب دارند چراکه به فضاهای نوآوری منتج شده و آن را شتاب می دهند.

صفرنواده حضور بخش های صنعتی و خصوصی را موجب شکل گیری تلنت پول در دانشگاه دانست و افزود: انجمن های علمی در این سال ها چنین نقشی را ایفا کرده اند اما کارکرد آن ها دستخوش سیاست های کلان می گردد و در نتیجه انرژی نسل جوان از بین می رود.

دسترسی سریع
خیابان فرصت