گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

گفت و گوی فرهنگی| 22مهر

گفت و گوی فرهنگی| 22مهر

1399/07/23
|
12:3

با موضوع كودك و تجربه و یادگیری با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، مافی(كارشناس مجری)، خانم دكتر آسیه حسینی نیكو(كارشناس كودك)، عقیل عزتی گرگری(جامعه شناس حوزه كودك و نوجوان و مدیرعامل موسسه ستاك) و ارتباط تلفنی با خانم مهسا قبایی(كارشناس كودك و خلاقیت)

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی