ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش| 29شهریور

ورزش بدون ویرایش| 29شهریور

1399/06/30
|
13:38

با موضوع ورزش همگانی در روزهای كرونایی با حضور سلطانی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، عباسی(گوینده آیتم)، دكتر محمد حامی(رئیس انجمن فریزبی كشور و عضو هیئت علمی دانشگاه ساری)، سوزان دولت آبادی(رئیس انجمن پرواز كایت)، دكتر احمد صاحبی(رئیس كمیته ای ام اس فدراسیون ورزش های همگانی) وارتباط تلفنی با دكتر محسن باقریان(دبیر فدراسیون ورزش های همگانی كشور)

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش