آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

آوای قانون| 4تیر

آوای قانون| 4تیر

1399/04/08
|
13:43

تاثیر نهادهای ارفاقی بر كاهش جمعیت كیفری با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، نصری(كارشناس مجری)، دكتر مهرداد عارضی(معاون اداره كل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه) و خانم سمیرا محمدی(كارشناس حقوقی)

دسترسی سریع
آوای قانون