بی قاب، بی نقاب هر روز از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بي قاب، بي نقاب

بی قاب بی نقاب | 27 آبان

بی قاب بی نقاب | 27 آبان

1399/09/01
|
13:0

با موضوع ماجرای صید ترال و خطر نابودی زیستگاه‌ های آبی با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، خانم دكتر سمیه رفیعی(رئیس فراكسیون محیط زیست و نماینده مردم تهران در مجلس) و دكتر اصغر عبدلی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس كارگروه ساماندهی صید فراكسیون محیط زیست مجلس)

دسترسی سریع
بی قاب، بی نقاب