بی قاب، بی نقاب هر روز از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بي قاب، بي نقاب

بی قاب بی نقاب | 28 آبان

بی قاب بی نقاب | 28 آبان

1399/09/01
|
15:0

با موضوع دغدغه فراموش شده فقر زدایی روستایی با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، دكتر امان الله حسین پور(رئیس كمیته توسعه روستایی و عشایری كمیسیون كشاورزی مجلس) و ارتباط تلفنی با مهندس كاوه معراجی(معاون برنامه ریزی و امور زیر بنایی معاونت توسعه روستائی ریاست جمهوری)

دسترسی سریع
بی قاب، بی نقاب