جمعیت، حال، آینده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو گفت و گو

جمعيت، حال، آينده

جمعیت، حال، آینده| 30اردی بهشت

جمعیت، حال، آینده| 30اردی بهشت

1399/02/31
|
10:45

فرزندآوری از منظر مقام معظم رهبری با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، بحرینیان(كارشناس مجری)، دكتر علی پژهان(استاد جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مركز) سید اسد رجبی(خبرنگار خبرگزاری فارس) ارتباط تلفنی با دكتر صالح قاسمی(كارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان، دبیر مركز مطالعات راهبردی جمعیت، پژوهشگر، نویسنده مجموعه جنگ جهانی و مدرس دانشگاه)

دسترسی سریع
جمعیت، حال، آینده