راه حل یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

راه حل

راه حل| 22مهر

راه حل| 22مهر

1399/07/22
|
14:7

با موضوع صنعت بیمه و امنیت اقتصادی گامی در جهت رشد تولید با حضور سلطانی(تهیه كننده)، آرایش(كارشناس مجری)، خانم حفظی فرد(گوینده آیتم)، حسین زاده(آیتم ساز)، مهندس محمد باباكردی(دبیر كارگروه سندیكای بیمه گران ایران) و ارتباط تلفنی با دكتر یونس مظلومی(مدیرعامل بیمه تعاون و استاد دانشگاه) و دكتر علی داوری(عضو هیئت علمی دانشكده كسب و كار دانشگاه تهران و مشاور استراتژی كسب و كار)

دسترسی سریع
راه حل