جلوگیری از کاهش ارزش پول ملّی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کاهش ارزش پول ملی فرمودند:

این حالتِ هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضرّ است و افراد آشنا به مدیریتهای اجرایی معتقدند که این مسئله با برخورد دستگاههای اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل مهار است.

1399/07/23
|
13:47
دسترسی سریع