اشتغال به شرط سرقـت!

سرهنگ رجبی در رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: «امروزه و با افزایش آمار بیکاری، بسیاری از سودجویان درصدد سوءاستفاده از این فضا بر آمده و با ارائه پیشنهادات کاری جذاب، آن هم به صورت کار در منزل، اقدام به پولشویی از کارت افراد مورد هدف می‌کنند.»

1399/08/27
|
08:29
دسترسی سریع