صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

عضو هییت علمی موسسه مطالعات جمعیت ملی کشور گفت: یکی از الزامات مهم جمعیت کارآمد برخورداری از سرمایه انسانی مطلوب است که از این امر می توان در بستر توسعه اقتصادی استفاده کرد.

ولی الله رستم علیزاده، عضو هییت علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت ملی کشور، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص جمعیت و توسعه اقتصادی، اظهار کرد: در سیاست های کلی جمعیتی توسط مقام معظم رهبری در سال 93 ابلاغ شد به همه زمینه های کمی و کیفی توجه شده است.

وی افزود: بحث سرمایه نیروی انسانی یکی از مهمترین موضوعاتی است که این سند به آن توجه زیادی دارد، به این معنا که یک نیروی کارآمد و توانمند باید داشته باشیم که بتواند موجب توسعه و پیشرفت کشور شود.

عضو هییت علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت ملی کشور بیان کرد: یکی از الزامات مهم جمعیت کارآمد برخورداری از سرمایه انسانی مطلوب است که این مقوله اشاره به سرمایه های کیفی از جمله دانش، مهارت و قابلیت های افراد دارد که از این امر می توان در بستر توسعه اقتصادی استفاده کرد.

رستم علیزاده گفت: در حال حاضر نیروی جوان بسیارزیادی در سن کار داریم، در حدود 30 درصد از جمعیت کشور در سن بین 15 تا 30 سال و 70 درصد از جمعیت بین 15 تا 65 سال قرار دارد، لذا ما نیروی انسانی جوانی داریم که باید در راستای توسعه از آنها بهره ببریم و این در صورتی است که بتوانیم این جمعیت را به قابلیت های مورد نیازشان از جمله تجهیزات، مهارت و بهداشت مجهز کنیم.

وی در خصوص آمایش جمعیتی توضیح داد: ما پایش آمارهای جمعیتی به شکلی که بتوانیم از طریق آنها استنباط سیاست و برنامه ریزی انجام دهیم را نداریم و همچنین آمایش سرزمینی هم در برنامه ریزی های ما جایگاهی ندارد کمااینکه قوانین آمایش اخیرا در کشور ابلاغ شده و در خصوص جمعیت و مهاجرت که از پایه های اصلی آمایش سرزمینی هستند قانونی نداشته ایم.

عضو هییت علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت ملی کشور تصریح کرد: تاکنون ما آمارهای مختلفی داشته ایم اما اینکه تا چه اندازه این آمارها درست و با استانداردهای بین المللی تنظیم شده و ما تا چه میزان توانسته ایم از این آمارها در برنامه ریزی ها استفاده کنیم نکته قابل توجهی است زیرا ما در مقام برنامه ریزی از آمارها به درستی بهره نبرده ایم که بتوانیم از طریق آن آمایش سرزمینی مناسبی داشته باشیم.

رستم علیزاده تاکید کرد: باید کیفیت جمعیت موجود از قبیل تحصیلات، بهداشت و استانداردهای زندگی را افزایش دهیم و بتوانیم زندگی آبرومندی را برای جمعیت فعلی فراهم کنیم در این صورت مردم تشویق به افزایش جمعیت خواهند شد.

مرتبط با این خبر

  • عمده تحولات مسکن ناشی از تغییرات در حوزه اقتصاد کلان است

  • بازار ساخت و ساز مسکن در شرایط رکود بسر می برد

  • افزایش عرضه قیمت مسکن را کنترل نمی کند

  • اصناف نقشی در قیمت گذاری و تنظیم بازار ندارد

  • بدهی های بانکی عامل اصلی شکست بنگاه های کوچک و متوسط است

  • پیشرفت فناوری و بازارسازی صنایع کوچک را رقابت پذیر می کند

  • نقش اصناف در تولید، اشتغال و چرخه اقتصادی کشور

  • تامین نقدینگی؛ اصلی ترین نیاز واحدهای کوچک و متوسط

  • ثبات در قوانین و مقررات مهمترین حمایت از تولیدکنندگان است

  • رسیدن به ثبات ارزی در گرو عملکرد واحد در دولت است