صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

مجری طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی گفت: در آمایش سرزمین باید نیازها را سنجید و استعدادها و قابلیت های هر منطقه را بشناسیم و همه عوامل را در نهایت کنار یکدیگر بچینیم تا به هدف اصلی یعنی توسعه پایدار برسیم.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع آمایش سرزمین در کشاورزی و تاثیر آن در کاهش مصرف آب و با حضور مهندس عبدالله فاضلی مجری طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی روانه آنتن شد.

عبدالله فاضلی در آغاز با بیان اینکه آمایش سرزمین مجموعه ای از عوامل است که به عنوان پازل باید کنار یکدیگر چیده می شد، گفت: هدف آمایش سرزمین، دور اندیشی و آینده نگری است.

متاسفانه این موضوع مهم مورد پیگیری واقع نشد که دلیل عمده آن، سیاست گذاری های ناکارآمد است و دلیل دیگر آن عدم همسو سازی سازمان ها و دستگاه های مسئول است که به صورت جزیره ای عمل کردند.

وی با بیان اینکه عدم آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی باعث یک توسعه ناپایدار شده است، عنوان کرد: در آمایش سرزمین باید نیازها را سنجید و استعدادها و قابلیت های هر منطقه را بشناسیم و همه عوامل را در نهایت کنار یکدیگر بچینیم تا به هدف اصلی یعنی توسعه پایدار برسیم.

مجری طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی با تاکید بر اینکه همه وزارت خانه ها مسئول موضوع آمایش سرزمینی هستند، خاطرنشان کرد: مسئول اصلی آمایش سرزمینی، سازمان برنامه و بودجه است زیرا دفتری با عنوان دفتر آمایش سرزمینی در این سازمان بوده است.

وی در ادامه با تصریح بر اینکه در حوزه کشاورزی الگوی کشت نداشته ایم، گفت: همیشه به نوعی عرضه محور پیش رفته ایم و نتوانسته ایم تقاضاها را در گذشته مدیریت کنیم و اگر الگوی لازم را داشتیم و متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های آبی رفتار می کردیم، خیلی از مشکلات محیط زیستی امروز را نداشتیم.

وی ادامه داد: امروز با تخریب های محیط زیستی مانند فرونشست در دشت ها و خالی شدن مخازن آب های زیرزمینی روبرو هستیم که این نشان از بی برنامه بودن ما بوده است زیرا بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمینی و در واقع قابلیت ها و پتانسیل های هر منطقه اجازه داده ایم هر کشتی انجام شود که نتیجه آن را با هدر رفت محصولات زیاد شاهد هستیم.

مجری طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی با بیان اینکه در شورای عالی آب در سال 93 تصمیم گرفته شد، پتانسیل هر منطقه را مشخص کنیم، اظهار داشت: متناسب با قابلیت های آب های هر منطقه برای تامین آب، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد الگوی کشت را ارائه کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

مرتبط با این خبر

  • نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت

  • ضرورت کمرنگ شدن دولت در دیپلماسی علم و فناوری

  • دیپلماسی علم و فناوری لزوما صادرات و واردات محصول نیست

  • ابلاغ سند جامع روابط علمی بین المللی ایران به نهادهای مسئول از اردیبهشت ماه 97

  • توجه به مزیت محصولات علمی به جای دیپلماسی علمی

  • چالش‌های دیپلماسی علم و فناوری در کشور و راهکارهای توسعه آن

  • ضرورت تغییر سیلابس های درسی

  • ازدیاد دانشگاه های بی کیفیت باعث کاهش کیفیت فارغ التحصیلان شده است

  • بازنگری برنامه های درسی باید به تحول، نوآوری و روزآمدسازی منجر شود

  • ضرورت بازبینی برنامه های درسی بدلیل برطرف کردن نیازهای صنعت توسط حوزه فنی