صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری کشور درباره چالش های پیش روی آمایش سرزمینی گفت: وقتی به مرحله بودجه می رسیم با محدودیت برمی خوریم و بهای لازم داده نمی شود .

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع آمایش سرزمین در کشاورزی و تاثیر آن در کاهش مصرف آب و با حضور دکتر مسعود گودرزی رئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری کشور روانه آنتن شد.

مسعود گودرزی در آغاز با بیان اینکه از حدود 50 سال پیش آمایش سرزمینی را در سطح دانشگاه آغاز کردیم، گفت: آمایش یک کار همه گیر است و تک تک آحاد افراد باید حضور داشته باشند.

وی با اشاره به عدم موفقیت در حوزه آمایش سرزمینی به ویژه آمایش سرزمینی روستایی، عنوان کرد: اراده عملی در بین مسئولین کشور برای اجرای آمایش سرزمینی کم است بخصوص اینکه با تغییر دولت ها، اولویت ها هم تغییر می کند و به صورت سلیقه ای عمل می کنند.

وی افزود: برای اجرای آمایش سرزمینی نیاز به مدیریت یکپارچه داریم یعنی باید سازمان و مرکزی وجود داشته باشد که هماهنگی اصلی را انجام دهد و بقیه سازمان و دستگاه ها نیز تبعیت کنند تا یکپارچه و پیوسته عمل شود. متاسفانه حتی در سازمان برنامه و بودجه هم که دفتر آمایش سرزمینی در آن وجود دارد، اراده ای برای این کار وجود ندارد.

رئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری کشور در ادامه با بیان اینکه مسائل مربوط به فرسایش، رسوب و تغییرات کاربری، به حوزه آمایش سرزمینی در بخش کشاورزی مربوط هستند، گفت: یکی از مشکلاتی که در سطح کشور داریم، نبود اطلاعات است یعنی هیچ وقت به روز نبوده ایم.

وی به اقدامات انجام شده پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور اشاره کرد و اظهار داشت: آنچه در دو دهه گذشته انجام شده، تهیه نقشه های کاربری است تا بدانیم در بخش های مختلف کشور چه ظرفیت ها و امکاناتی وجود دارد و سپس این تغییرات را پایش کنیم.

گودرزی ادامه داد: تهیه اطلس های مختلف رسوب دهی، وضعیت فرسایش و ارتباط آنها با تغییرات کاربری جزو درخشان ترین کارهایی است که در حوزه آمایش سرزمینی در بخش کشاورزی انجام شده است.

وی درباره چالش های پیش روی آمایش سرزمینی گفت: وقتی به مرحله بودجه می رسیم با محدودیت برمی خوریم و بهای لازم داده نمی شود و اجرای برنامه بدون اعتبار هم امکان پذیر نیست.

مرتبط با این خبر

  • شرایط ایجاب می کند قوچ های نر سر از موزه ها در بیاورند

  • صدور پروانه شکار برای خارجی ها از گذشته وجود داشته است

  • کاهش کیفیت تحصیلات تکمیلی ارمغان مدرک گرایی دانشجویان

  • کمیت گرایی در دانشگاه؛ نادیده گرفتن آینده پژوهی

  • کمی گرایی، سبب بیکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی می شود

  • بررسی صدور پروانه شکار و شکار قوچ نر پیر در گفت و گوی علمی

  • چالش های کمیت و کیفیت در دوره های تحصیلات تکمیلی

  • جایگاه دریافت سند تحول از نگاه افراد مختلف، متفاوت است

  • سکوت معنادار شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازنگری سند تحول بنیادین

  • اراده ای برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود ندارد