صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اینکه آموزش و پروش باید دانش آموزانی جامعه پذیر تربیت کند، بیان کرد: برای رسیدن به این مهم دانش آموزان باید در جمع قرار بگیرند وگرنه نمی توانیم دانش آموزشی در تراز جمهوری اسلامی ایران تربیت کنیم.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع رابطه ناقص بین آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور و با حضور دکتر اسد حجازی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان به روی آنتن رفت.

اسد حجازی از هدف گذاری در آموزش و پرورش به عنوان نقشه راه و جامعه پذیری به عنوان رسالت این نهاد گفت و اظهار داشت: هدف گذاری در آموزش و پرورش در سه حیطه شناختی، روانی حرکتی و عاطفی حضور دارد. اینکه دانش آموزانی تربیت می شوند که در نهایت برای ورود به یک رشته خاص در کنکور هدف گذاری می کنند، از اساس اشتباه است.

وی افزود: اگر باور را در دانش آموزان ایجاد نکنیم و تنها با کنکور یا مدارس خاص، دانش آموز رشد پیدا کند، برای جامعه فرد مفیدی نخواهد بود. البته یک بخشی از این موضوع به خود مربی و تعلیم دهنده نیز مربوط است زیرا معلم باید بر سند آموزش و پرورش تسلط پیدا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اینکه آموزش و پروش باید دانش آموزانی جامعه پذیر تربیت کند، عنوان کرد: برای رسیدن به این مهم دانش آموزان باید در جمع قرار بگیرند و اینکه بخواهیم با عناوینی همچون مدارس استعدادهای درخشان آن ها را جدا کنیم، نمی توانیم دانش آموزشی در تراز جمهوری اسلامی ایران تربیت کنیم.

وی تصریح کرد: آنچه در آموزش و پرورش اهمیت دارد، دانش تربیتی است؛ معلم که نباید صرفا ریاضی درس دهد بلکه باید درس تربیتی بدهد تا دانش آموز برای کشور و جامعه فرد مفیدی باشد.

حجازی با اشاره به اینکه در عصر سازمان یاد دهنده قرار گرفته ایم، گفت: دوران یادگیرنده را گذرانده ایم اما در ایران هنوز به این مرحله نرسیده ایم. آموزش و پرورش در همه دنیا سرمایه گذار است و به همین دلیل معلم جایگاه مهم و ارزشمندی دارد اما در قانون، معلم با کارمند یک اداره، یکسان است.

مرتبط با این خبر

  • امکان سوء استفاده از اختراع پس از ثبت اختراع وجود دارد

  • بررسی اختراعات در مراکز استعلام، یک روند غیر حقوقی و غیر فنی است

  • نقد و بررسی ثبت اختراع در ایران

  • برای رسیدن به مرجعیت علمی باید به پرورش نخبگان بپردازیم

  • تنها به 10 درصد از اهداف برای رسیدن به مرجعیت علمی دست یافته ایم

  • ایران 1.8 درصد تولیدات مقالات علمی جهان را در اختیار دارد

  • شیوه تحقق مرجعیت علمی و فناوری در کشور

  • الگوی کشت مبتنی بر متغیرهای اقلیمی و اقتصادی است

  • نبود اهرم قانونی برای الگوی کشت، یکی از دلایل اجرا نشدن آن است

  • الگوی کشت و تاثیر آن بر امنیت آبی و غذایی کشور