صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

استاد حوزه و دانشگاه با تصریح بر اینکه وقف یکی از ارکان برقراری قسط و عدالت است، عنوان کرد: دستگیری از مستمندان، کمک به محرومان، تعدیل اقتصادی، هم سطح کردن زندگی انسان ها، گسترش فرهنگ و آموزش عالی از ابعاد مختلف وقف است.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع وقف در مدارس کشور و با حضور حجت الاسلام دکتر حسین متفکر استاد حوزه و دانشگاه به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام حسین متفکر در آغاز با بیان اینکه هدف از بعثت انبیاء و استقرار یک نظام اسلامی، برقراری توحید واقعی در صحنه جهان است، گفت: شناخت خداوند و برقرار توحید در جهان نیازمند مقدماتی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است. در قرآن کریم از تزکیه گفته شده است که هم تزکیه درونی انسان و هم بیرونی است که در ذات خودش حرکت، تحول و رهبری می خواهد و این مهم با پاکسازی درونی و مالی انسان تحقق پیدا می کند.

وی افزود: برقراری قسط و عدل یکی از اهداف اصلی پیامبران است زیرا در جامعه ای که عدالت اجتماعی نباشد، توحید واقعی تحقق پیدا نمی کند. یکی از روش های تعدیل اقتصادی و برقراری عدالت، وقف است و این وقف باید در جایی قرار گیرد که آموزش و پرورش بتواند با تزکیه، انسان را در راستای توحید حقیقی هدایت کند.

این استاد حوزه و دانشگاه با تصریح بر اینکه وقف یکی از ارکان برقراری قسط و عدالت است، عنوان کرد: دستگیری از مستمندان، کمک به محرومان، تعدیل اقتصادی، هم سطح کردن زندگی انسان ها، گسترش فرهنگ و آموزش عالی از ابعاد مختلف وقف است و اساسا وقف جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و عرفان و اخلاق دارد.

وی تصریح کرد: یکی از محورهای اساسی که پیامبران خدا و ائمه اطهار توجه داشتند، وقف برای ارتقاء فرهنگ و آموزش بوده است. نخستین وقف در اسلام را خود پیامبر انجام دادند و اولین تولیت و ولایت بر وقف را امام حسن مجتبی (ع) انجام دادند. امام علی (ع) نیز چاه های زیادی ساختند که همگی را وقف کردند و امروز نیز همچنان موجود هستند.

حجت الاسلام متفکر اشاره کرد: اگر به تاریخ اسلام نگاهی بیاندازیم، متوجه می شویم، همه بزرگان اسلام چیزی وقف کرده اند زیرا اساسا هدف نهایی وقف، تحقق توحید و برقرار قسط و عدل اجتماعی است. هدف میانی وقف، برقراری عدالت در جامعه است و همچنین به عدالت برای برقراری توسعه سیاسی نیز کمک می کند.

وی اشاره کرد: وقف، عدالت در آموزش و فرهنگ را مورد توجه قرار می دهد و در بعد اجتماعی با کمک به نهادهای اجتماعی، می تواند به برقراری امنیت اجتماعی کمک کند و از سوی دیگر با پاکسازی درونی انسان ها، دنیا پرستی ها و تکاثر، انسان ها را نیز از بعد فردی ارتقاء دهد.

مرتبط با این خبر

  • توانمندی و توانایی های معلم، مهمترین مولفه شایستگی حرفه ای معلم ها است

  • نظام رتبه بندی معلمان صرفا بر اساس معیشت نیست

  • تقید آموزش و پرورش به سند تحول باعث حضور معلم های شایسته می شود

  • دانش از مهمترین مولفه های شایستگی معلمان است

  • مؤلفه‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالا دستی

  • شناخت وضعیت، شاه کلید رسیدن به مدارس مطلوب است

  • منابع انسانی و زیرساخت های فیزیکی، محورهای اصلی مدرسه مطلوب هستند

  • برای گام برداشتن به سمت مدرسه مطلوب باید باور کنیم، اصالت با مدرسه است

  • تاکید بر تفکر و یادگیری یکی از ویژگی های مدارس مطلوب است

  • ویژگی‌های مدرسه مطلوب با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش