صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سازمان زنان اظهار داشت: در زمان دفاع مقدس زنان علاوه بر تمامی وظایف فردی و اجتماعی خود درگیر اتفاقاتی فرا فرهنگی بوده اند.


برنامه "گفت و گوی اجتماعی" با موضوع بررسی تبیین نقش زنان در تربیت نسل جوان، با حضور دکتر زهرا کوهساری (معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سازمان زنان) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر زهرا کوهساری با اشاره به نقش زنان در دفاع مقدس، گفت: در اکثر مواقع و در بسیاری از مجامع جنگ به عنوان امری مردانه شناخته و معرفی شده است.

وی با اشاره به دو بعد اصلی جنگ، اظهار داشت: جنگ همواره در دو بعد اصلی فیزیکی و معنوی در جریان است، به طوری که ابزارهای خشن در اختیار بعد فیزیکی بوده است.

معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سازمان زنان در ادامه افزود: جنگ گنجی است که فحوای معنوی آن اگر از ریل گذاری فیزیکی بیشتر نباشد، کم تر نیست.

وی با اشاره به ارتباط روح و جسم، توضیح داد: خستگی های روحی همواره جسم انسان را تحت تاثیر قرار داده و خسته می کند، در حالی که قوت روحی خستگی فیزیکی انسان را کنار زده و تقویت می کند، به طوری که جسم همیشه تابع روح است.

دکتر زهرا کوهساری با بیان این که تامین بعد معنوی جنگ همواره بر عهده زنان کشور بوده است، عنوان کرد: حضور و حمایت زنان می تواند در هنگام جنگ روحیه و توان فیزیکی افراد را افزایش دهد.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: زنان کشور در دوران دفاع مقدس همواره باید علاوه بر نقش همسرداری نقش های خودسازی و فرزند داری در جامعه و خانواده ایفا کنند. به طوری که هر کدام از این نقش ها برای تقویت روحی جامعه امری ضروری تلقی می شود.

معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سازمان زنان با اشاره به نقش زنان در جامعه امروزی، اظهار داشت: امروز زنان کشور بیشترین نقش خود را در حوزه ی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تحصیلی کشور ایفا می کنند، در حالی که در زمان دفاع مقدس زنان علاوه بر تمامی وظایف درگیر اتفاقاتی فرافرهنگی بوده اند.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • موضوع دستفروشی در کشور فاقد زیرساخت است

  • شهرداری ها با افراد دستفروش مشکل ندارند

  • صداقت افراد، سرمایه های اجتماعی راتوسعه می دهد

  • برخی از جریان های سیاسی از فضای دانشگاهی استفاده ابزاری می کنند

  • میزان مشارکت سیاسی در فرآیندهای سیاستگذاری موثر است

  • مشارکت زنان در امور کشور دارای ساز و کار مناسبی نیست

  • موضوع خشونت باید مورد توجه قرار گیرد

  • فضای مجازی کشور مدیریت شده نیست

  • دسترسی آسان به اطلاعات لازمه کار پژوهش است

  • قضاوت دعاوی اسناد عادی با سردرگمی های بسیاری آمیخته است