گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

یك كارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: انگیزه ی ادامه کار در نیروی انسانی کشور کاهش پیدا کرده است

دکتر محمد پوستین دوز کشور اظهار داشت: بسیاری از کارمندان امروزه با احتساب مزایای بازنشستگی به این کار راغب می شوند، به طوری که پس از بازنشسته شدن در موقعیت هایی دیگر به فعالیت پرداخته و به بدنه ی کار باز می گردند.

1396/10/29
|
11:17
|

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی چالش های بازنشستگی های پیش از موعد، با حضور دکتر محمد پوستین دوز (مشاور هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی کشور و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) و سید مسعود شاهچراغی (مدیر فنی سابق سازمان بازنشستگی کشوری) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر محمد پوستین دوز با اشاره به ارتباط میان درخواست و تامین حق بازنشستگی در کشور، گفت: بسیاری از سازمان ها و ارگان های دولتی امروزه تحت فشار هستند، به طوری که اغلب بیمه شدگان به صورت مستمر راغب هستند تا از مزایای بازنشستگی استفاده کنند، در حالی که وضعیت و توان مالی صندوق ها توانایی پاسخگویی به این میزان درخواست را ندارند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: متاسفانه امروزه انگیزه ی ادامه ی به کار در نیروهای انسانی کشور بسیار کم تر شده است.

مشاور هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به فعالیت های مجلس شورای اسلامی در حوزه ی بازنشستگی، توضیح داد: مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر گزارشی را از وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور به ویژه تامین اجتماعی تهیه کرده و ارائه داد، به طوری که این گزارش ها همواره با نگاهی کارشناسانه و تحلیلی صورت گرفت.

وی همچنین در ادامه افزود: متاسفانه حوزه ی بازنشستگی در کشور بدون نقشه ی راه مطلوب و استراتژی های پیش بی نی شده ی لازم پیش می رود.

دکتر محمد پوستین دوز با اشاره به این که رویکرد مردم امروزه به زندگی رویکردی منطقی و اقتصادی است، اظهار داشت: بسیاری از کارمندان امروزه با احتساب مزایای بازنشستگی به این کار راغب می شوند، به طوری که پس از بازنشسته شدن در موقعیت هایی دیگر به فعالیت پرداخته و به بدنه ی کار باز می گردند.

در ادامه ی برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو سید مسعود شاهچراغی با اشاره به این که صندوق بازنشستگی کشوری در جهت تامین آتیه کارکنان دولتی تاسیس شده است، گفت: بازنشستگی حالتی است که کارمند با دارا بودن شرایط معین سنی و سنوات خدمت بر اساس قانون به آن روی می آورد.

وی همچنین در ادامه افزود: بر اساس قانون حداقل شرایط بازنشستگی عادی پس از اتمام 30 سال خدمت تمام و سن 60 سالگی محقق می شود، به طوری که تمامی افراد بازنشسته که این شرایط را نداشته باشند بازنشسته های پیش از موعد به شمار می آیند.

مدیر فنی سابق سازمان بازنشستگی کشوری با اشاره به این قانون بازنشستگی پیش از موعد از سال 51 وضع شده است، اظهار داشت: قانون بازنشستگی در طول سال ها نسبت به سازمان ها و ارگان های مختلف می تواند انعطاف داشته باشند، به طوری که ادارات مختلف بتوانند حق بازنشسته کردن کارمند پیش از موعد 30 ساله را داشته باشند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: تبصره ماده 74 قانون بازنشستگی در سال 51 به قانون بازنشستگی کشور لطمه های بسیاری را وارد کرده است، به طوری که این آسیب ها تا 15 سال بعد از اجرای این قانون در سال 51 همچنان ادامه داشتند.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی