صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

عضو تیم تدوین دستورالعمل بیمارستان های مستقل گفت: فرآیندهای مختلف اداره ی بیمارستان ها در سال های اخیر بسیاری از بیمارستان ها را به مراکز بالا دستی مانند دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان وابسته کرده است.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی خودگردانی بیمارستان ها، با حضور دکتر نادر توکلی (عضو تیم تدوین دستورالعمل بیمارستان های مستقل) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر نادر توکلی با اشاره به انواع بیمارستان ها از نظر سازمانی و منابع، گفت: بیمارستان های خصوصی و بیمارستان های بودجه ای دو طیف اصلی و مهم بیمارستان های کشور هستند.

وی در ادامه افزود: بیمارستان های شرکتی، هیات امنایی و خود گردان یا مستقل از جمله بیمارستان هایی هستند که علاوه بر بیمارستان های بودجه ای و خصوصی از نظر سازمانی و نوع منابع با سایر بیمارستان ها متمایز هستند.

عضو تیم تدوین دستورالعمل بیمارستان های مستقل با اشاره به این که بیمارستان های هیات امنایی در دانشگاه های مختلف تجربه ای موفق در زمینه بیمارستان داری به شمار می آیند، اظهار داشت: در تمامی بیمارستان ها با ساختار مختلف اصول اساسی و اعتبار بخشی بیمارستانی جاری است.

وی در ادامه اضافه کرد: یک بیمارستان زمانی می تواند خدمات بهتری را ارائه دهد که دخل و خرج خوبی داشته باشد، به طوری که هزینه های بیشتر می تواند میزان کیفیت خدمات را ارتقا دهد.

دکتر نادر توکلی با اشاره به این که سازمان های بیمه در نوع درآمد بیمارستان ها نقشی مداخله گر دارند، تصریح کرد: در حال حاضر سازمان های بیمه گر تاثیر بسزایی در اداره بیمارستان های کشور دارند که اکثر این تاثیرات نیز با جنبه های منفی همراه هستند.

وی با اشاره به این که تصمیم گیری و اداره ی سازمانی به عنوان بیمارستانی درگیر فرآیندهای متنوع و متعدد است، عنوان کرد: فرآیندهای مختلف اداره ی بیمارستان ها در سال های اخیر بسیاری از بیمارستان ها را به مراکز بالا دستی مانند دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان وابسته کرده است.

عضو تیم تدوین دستورالعمل بیمارستان های مستقل همچنین در ادامه افزود: مواردی چون فرآیندهای اداری، نیروهای انسانی، امور مالی و معاملات، منابع فیزیکی و تجهیزاتی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در بیمارستان های کشور به نهادهای بالا دستی وابسته شده اند.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • حضور در کنار امکانات به معنی برخورداری مردم نیست

  • رادیو گفت و گو به تحلیل و آسیب شناسی فقر در تهران می پردازد

  • هتلینگ بیمارستان از خدمات پزشکی جدا نیست

  • هتلینگ بیمارستان ها در وضعیت مناسبی نیستند

  • کاهش کیفیت خدمات بیمارستان ها به بهانه گرانی کالاها

  • مصوبات شورای عالی فضای مجازی با تاخیر به اجرا می رسند

  • سواد رسانه ای باید شخصیت افراد را ارتقا دهد

  • فضای مجازی دارای نگاه آمریکایی است

  • علل و عوامل فقر در تهران در رادیو گفت و گو بررسی می شود

  • گفت و گوی اجتماعی از ضرورت سواد رسانه ای در کشور می گوید