صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

نجفدری گفت: انتظار نیست همه نمایندگان مجلس متخصص فرهنگی باشند اما یکی از رسالت های مهم کمیسیون های مجلس در ارتباط با حوزه فرهنگ، نظارت بر عملکرد تصمیم سازان و مدیران فرهنگی جامعه است.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو پیرامون موضوع تبلیغات فرهنگی و فرهنگ تبلیغات از سیاست گذاری تا اجرا و با حضور دکتر علی زارعی نجفدری دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان و عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی روانه آنتن شد.

دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان بیان کرد: تبلیغات یک متغیر وابسته به فرهنگ است و به عبارتی نمی توان تبلیغات را جدا از فرهنگ تعریف کرد.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از مباحث تبلیغی در جامعه ، فارغ از فرهنگ مطرح می شوند و در نتیجه به بیراهه می روند، در صورتیکه تبلیغات جزء جدایی ناپذیر فرهنگ محسوب می شود.

نجفدری با بیان اینکه تبلیغات جریان ساز از فرهنگ جریان ساز نشأت می گیرد گفت: زمانی فرهنگ، تاثیرگذار خواهد بود که جریان سازی کند و جامعه را با موج آن، حرکت دهد. در این صورت نیز می توان گفت تبلیغات بر حوزه فرهنگ تاثیرگذار است.

عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: متاسفانه عمده تصمیم سازان، تصمیم گیران فرهنگی و عموم مدیران اجرایی فرهنگی جامعه ما از جنس فرهنگ نیستند و هویت فرهنگی ندارند.

این مقام مسئول با اشاره به نقش مشورت در تصمیم گیری حوزه فرهنگ بیان داشت: مشاوره زمانی موثر است که شنونده مشورت با موضوع مورد نظر آشنایی لازم را داشته باشد. انتظار نیست که همه نمایندگان مجلس متخصص فرهنگی باشند اما یکی از رسالت های مهم کمیسیون های مجلس در ارتباط با حوزه فرهنگ، نظارت بر عملکرد تصمیم سازان و مدیران فرهنگی جامعه است.

دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان در مصاحبه با رادیو گفت و گو عنوان کرد: اساس انقلاب ما فرهنگی بود و انتظار این است که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی علاوه بر اقدامات مربوط به کمیسیون، نسبت به عملکرد تصمیم سازان، تصمیم گیران و مدیران اجرایی جامعه نیز حساسیت های بیشتری داشته باشند.

نجفدری با اشاره به فاصله تبلیغات با نیازهای جامعه یادآور شد: در مباحث فرهنگی و تبلیغی، نیازسنجی یک عنصر به شدت مهم و تعیین کننده محسوب می شود. یکی از مشکلات در حوزه فرهنگ کشور، نبود موضوع یابی صحیح است. متاسفانه ما در بسیاری از موارد به موضوعاتی می پردازیم که مورد نیاز جامعه نیست.

وی با اشاره به چرایی این مطلب گفت: بسیاری از تصمیم سازی های فرهنگی جامعه از ارتکاز ذهنی افراد نشأت می گیرند و تصور می کنند بهترین تصمیم است درصورتیکه اینگونه نیست. برای شناسایی موضوعات مورد نیاز جامعه به ویژه در حوزه فرهنگ باید به نیازسنجی کتابخانه ای، آکادمیک و میدانی پرداخت که متاسفانه در جامعه ما خیلی ضعیف به نیازسنجی میدانی پرداخته می شود.

مرتبط با این خبر

  • ضرورت ایجاد پیوند قوی بین فرهنگ فاطمی و نظام تربیتی

  • ضرورت آشنایی جامع مسئولان با ابعاد وجودی حضرت زهرا(س)

  • مسئولان فرهنگی با فرهنگ فاطمی بیگانه اند

  • ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه(س) در حوزه فردی و اجتماعی

  • تربیت فاطمی ریشه در اصل توحید دارد

  • ضرورت آگاهی بخشی به جامعه در مورد کتابهای قاچاق

  • فعالیت 700 دستفروش کتاب در تهران/ چگونه کتاب قاچاق را تشخیص دهیم؟

  • مردم برای حمایت از اهل قلم، به کتاب قاچاق نه بگویند

  • کتاب سازی شغل سالمی نیست/ دولت برای اشتغال جوانان چاره اندیشی کند

  • مجوزهای بی رویه نشر؛ زمینه ساز جرم کتاب سازی در بازار