صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

دبیر فدراسیون قایقرانی معتقد است ریشه دخالت درانتخابات فدراسیون ها و دیگر عرصه ها تاخر فرهنگی و تنگ نظری هاست.

وحید مرادی کارشناس ورزش در مصاحبه با برنامه " ورزش بدون ویرایش " درباره کمیته ملی المپیک اظهار کرد: کمیته ملی المپیک متناظر کمیته بین المللی المپیک درهر کشوری است که سیاست های کمیته بین المللی المپیک را اجرا می کند. هر کمیته ملی المپیک ضمن پیروی از قوانین کمیته بین المللی، باید از قوانین کشور خود نیز تبعیت کند.

مرادی به دخالت ها درانتخابات ها اشاره کرد و گفت: این دخالت ها حاصل تاخر فرهنگی، عقب ماندگی فرهنگی و تنگ نظری است. برخی از افراد مسئول از جایگاه خود سوء استفاده می کنند. دربسیاری از موارد نیز شاهد مهندسی انتخابات هستیم. این موضوع برای خود من نیز اتفاق افتاده است. در نظر نگرفتن خدا و ترجیح منافع شخصی به منافع ملی است. نمی توانم به طور حتم بگویم انتخابات کمیته ملی المپیک مهندسی شده است. اگر نگاهی به مدیران قبلی بیندازید متوجه خواهید شد به جز هاشمی طبا هیچ کدام ورزشی نبوده اند.

مدیر ورزشی یادآور شد: سال ها پیش هاشمی طبا عضو IOC (کمیته بین المللی المپیک) بود. اما به دلیل برخی تنگ نظری ها این کرسی را از دست دادیم.همان زمان هاشمی طبا اعلام کرد این پست تا 20 الی 30 سال دیگر برای ایران به دست نخواهد آمد که همین اتفاق هم افتاد.

او افزود: در گذشته رئیس سازمان تربیت بدنی روسای فدراسیون ها را انتخاب می کرد. اما در زمان هاشمی طبا او از اختیارات خود گذشت و اعلام کرد از این به بعد این افراد ورزشی و خبره هستند که روسای فدراسیون ها را انتخاب می کنند. بعدها دربرخی موارد هاشمی طبا از برخی کاندیداها حمایت می کرد که انتقاداتی در پی داشت. مگر چه اشکالی داشت که او هم به عنوان رئیس ورزش مانند بقیه افراد نظرخود را ارائه دهد.

دبیر فدراسیون قایقرانی درباره این که آیا سمت های کمیته ملی المپیک شغل است یا خیر بیان کرد: هرگونه مسئولیت درکمیته ملی المپیک موقعیت اجتماعی است و نه شغل. شغل فاکتورهای مشخصی دارد و دارای تعریف حقوقی است.

مرادی اضافه کرد: افرادی وجود دارند که اساس نامه های انتخابات را تالیف می کنند. آن ها به گونه ای در اساس نامه عرصه را برای حضور افراد مختلف تنگ می کنند که تنها خود و دوستانشان می توانند حضور پیدا کنند. لازم است دستگاه ها ی نظارتی با این موضوعات مقابله کنند.

او درباره پست دبیرکلی درکمیته ملی المپیک خاطر نشان کرد: دبیر کلی یک پست اجرایی است. تمام امور کمیته ملی المپیک اجرایی است و برعهده دبیر کل است. فردی که این سمت را می پذیرد باید مقبول باشد، لابی باز باشد و قدرت چانه زنی داشته باشد. شناخت کاملی از منشور المپیک داشته باشد و دارای ویژگی های فردی باشد. حتی غذا خوردن و لباس پوشیدن ما هم درعرصه های بین المللی رصد می شود چه برسد به نوع رفتار واعمال ما.

مرتبط با این خبر

  • شخصیتی کاریزماتیک باید سرمربی تیم ملی امید شود

  • تیم فوتبال امید به یک مربی خارجی کارآمد وآگاه نیاز دارد

  • تیم فوتبال امید درانبار خاک می خورد

  • داوران فوتسال همیشه مظلوم واقع شده اند

  • لیگ فوتسال به برنامه مدون نیاز دارد

  • عملکرد داوران فوتسال ایران در آسیا نمونه است

  • لیگ فوتسال دستخوش حواشی شده است

  • سطح دانش مربیان لیگ برتری فوتسال اندک است

  • به زودی پلی آف به لیگ فوتسال اضافه می شود

  • صالحی امیری باید از راه درست وارد ورزش می شد