صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

عضو سابق شورایعالی مالیاتی کشور با بیان اینکه دولت باید عینا درآمد خود را به خزانه کشور واریز کند، تقلیل یا حذف معافیت های مالیاتی را راهکاری نامناسب برای افزایش درآمد مالیاتی دولت دانست.

محمد رزاقی در گفت وگو با برنامه "بدون خط خوردگی" با بیان اینکه معافیت های مالیاتی در کشور بر اساس منطق معیشتی اتفاق افتاده است، اظهار کرد: «عده ای قانون را بازنگری می کنند و به یکباره نرخ های مالیاتی به صورت غیر متعارف به یک پنجم تقلیل داده می شود.»

وی با ذکر مثالی ادامه داد: «در گذشته از وراث طبقه سوم تا 65 درصد مالیات می گرفتیم ولی هم اینک حداکثر 40 درصد مالیات دریافت می شود. باید پرسید این 25 درصد بر اساس چه معادله ای حذف شده است؟»

رزاقی بازنگری در معافیت های مالیاتی را نیازمند وضع قوانین و ابتکار و خلاقیت بیشتر دانست و افزود: «در راستای معافیت های پنهان نمی توان بر اساس قواعد عمل کرد و در نتیجه وقت و انرژی صرف کارهای بیهوده می شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اصل 53 قانون اساسی گفت: «این اصل می گوید تمام درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز و هزینه ها در قالب بودجه از محل اعتبارات و با داشتن مجوز صرف شود؛ بنابراین کلیه درآمدهای دولت باید به حساب خزانه واریز شود.»

رزاقی خاطرنشان کرد: «این درآمدها باید توسط دیوان محاسبات بررسی شود و درآمد بخش های دولتی عینا و بر اساس اصل 53 قانون اساسی به حساب خزانه کشور واریز شود.»

وی در ادامه مصاحبه با برنامه "بدون خط خوردگی" از رادیو گفت وگو تاکید کرد: «بنده معتقد نیستم که باید معافیت ها را برداریم یا میزان معافیت مالیاتی را بیش از آنچه در قانون آمده است، تقلیل دهیم؛ به این بهانه که موجب افزایش قابل توجه درآمد مالیاتی شود.»

مرتبط با این خبر

  • آمریکایی ها برای حفظ بن سلمان، اوضاع ناشی از قتل خاشقچی را سروسامان می دهند!

  • پرتاب ماهواره به فضا، بهره وری ملی را به شدت افزایش می دهد

  • الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت باید برنامه های شفافی درباره آزادی های اجتماعی ارائه دهد

  • نقش دانشگاه ها در پیشرفت کشور قابل توجه است

  • شرط موفقیت شرکت های دانش بنیان، توجه به نیاز بازار است

  • منابع کشور با خام فروشی هدر می روند

  • الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت باید برنامه های شفافی درباره آزادی های اجتماعی ارائه دهد

  • افراد دو تابعیتی نمی توانند مدیر شوند

  • سیاست خارجی آمریکا در جامعه نخبگان این کشور، خریدار ندارد

  • طرح پیش فروش لوازم خانگی پیشنهاد یک تولیدکننده بود و رای نیاورد