صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

مشاور رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: اجرای آزمون های مدارس را تنها آموزش و پرورش انجام نمی دهد و اگر اینجا نقص وجود دارد، حتما برگزاری کنکور نیز نقص دارد، زیرا بیشتر فرآیند برگزاری کنکور را آموزش و پرورش انجام می دهد.

برنامه «مناظره» رادیو گفت و گو با موضوع تاثیر سوابق تحصیلی و معدل ها در کنکور سال 1397 و با حضور سلامت صفری مشاور رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش روانه آنتن شد.

سلامت صفری با اشاره به اعمال سوابق تحصیلی در کنکور، اظهار کرد: از سال 87 این مسئله در کنکور انجام شده است و در این مدت آموزش و پرورش بر اساس قانون به نحو احسن عمل کرده است و تاکنون مشکلی در زمینه آزمون های دوره دبیرستان وجود نداشته است.

وی افزود: اجرای آزمون های مدارس را تنها آموزش و پرورش انجام نمی دهد و اگر اینجا نقص وجود دارد، حتما برگزاری کنکور نیز نقص دارد، زیرا بیشتر فرآیند برگزاری کنکور را آموزش و پرورش انجام می دهد؛ نیروهایی که سوال ها را طراحی می کنند از آموزش و پرورش کمک می گیرند و اگر این افراد، نیروهای توانمندی نبودند این آزمون برگزار نمی شد.

مشاور رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و پرورش از فناوری های روز برای برگزاری های آزمون های سه سال آخر دبیرستان که در کنکور جزو سوابق تحصیلی موثر محسوب می شوند، استفاده می کند، عنوان کرد: قبلا این اعتراض وجود داشت که مصححین سلیقه ای عمل می کنند اما اکنون سامانه ای را طراحی کرده ایم که اوراق امتحانی شخصی سازی شده برای دانش آموزان است و بعد از پاسخ، اسکن می شود و به مصححین ارجاع می شوند و آنها نیز بدون اینکه از یکدیگر خبر داشته باشند، برگه را تصحیح می کنند.

مرتبط با این خبر

  • در حکمرانی آب، دولت به جای تصدی گری باید تنظیم گرا باشد

  • حکمرانی آب و حقوق متصور برای آن در مناظره علمی

  • دولت شرایط رقابت را برای صادرکنندگان صنایع دستی فراهم کند

  • درصد بالایی از اختراعات به مرحله تجاری سازی نمی رسند

  • پروسه طولانی دریافت مجوز در ادارات؛ مانعی بزرگ بر سر راه مخترعان

  • ثبت اختراع در ایران خارج از استانداردهای بین المللی است

  • توجه مخترعان به بازار کسب و کار و نیاز جامعه ضروری است

  • دولت بسته حمایتی خود را به حوزه صنایع دستی تزریق کند

  • نخبگان و چالش های تجاری سازی اختراعات

  • نوسانات نرخ ارز، صادرات صنایع دستی را با بحران مواجه کرد