صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

دکتر عبادی گفت: اختراعات بسیار زیادی داریم که ثبت می شوند اما به دلیل بازار پسند نبودن و یا نداشتن بازار به مرحله تجاری سازی نمی رسند.

برنامه " مناظره علمی "رادیو گفت و گو با موضوع نخبگان و چالش های تجاری سازی اختراعات و با حضور دکتر امیرعلی عبادی موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان مرزگستران فناوری آینده روانه آنتن شد.

دکتر عبادی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: یکی از مشکلات شرکت های دانش بنیان کسب و کار نوپا این است که تصور می کنند اگر کار علمی سطح بالایی در جهان داشته باشند می توانند به بازار ورود کنند، درصورتی که بازار کشور ما بسیار عقب تر از بازار های جهانی است.

وی افزود: یکی از دلایل شکست این شرکت ها، عدم آگاهی از بازار داخلی کشور است. سیاست گزاری از جانب سازمان ها باید به گونه ای باشد که نیازهای کشور را پیدا و متناسب با آن ها حمایت کنند نه اینکه فقط به صرف اینکه مقاله ای جالب باشد حمایت مادی و معنوی از آن تعلق بگیرد.

موسس شرکت دانش بنیان مرزگستران فناوری آینده در ادامه گفت: اگر روند دریافت مجوز در کشور ما آسان بود تعداد استارت آپ ها در این زمینه بیشتر می شد. این مسئله به ساختار بوروکراتیک در کشور ما برمی گردد.

دکتر عبادی یادآور شد: معمولاً گفته می شود بعد از یک ثبت اختراع باید تجاری سازی آن انجام شود ما اختراعات بسیار زیادی داریم که ثبت می شوند اما به دلیل بازار پسند نبودن و یا نداشتن بازار به مرحله تجاری سازی نمی رسند.

موسس شرکت دانش بنیان مرزگستران فناوری آینده گفت: در نظام کسب و کار کشور ما، دولت و حاکمیت وارد می شود و از پتنت ها هم حمایت می کند. اگر بخواهیم پتنت خارجی انجام دهیم دولت تا مبلغی سرمایه گذاری می کند اما بهتر است این مبلغ به خود مخترع داده شود تا کار را راحت تر پیش ببرد. حمایت هایی که به صورت فله ای می شود و هزنیه هایی می شود باید سود آن به جامعه برگشت داده شود.

دکتر عبادی در پایان برنامه مناظره علمی از رادیو گفت و گو تاکید کرد: نهادهای حاکمیتی باید نگاه خود را به بازارهای جهانی و داخلی تغییر دهند و نگاه شان باید به بازار داخل باشد.

مرتبط با این خبر

  • دانشگاه ها جوانان را برای حل مشکلات ایران تربیت کنند

  • شرکت های دانش بنیان بهترین پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه اند

  • واگذاری مدیریت پارکهای علم وفناوری به دانشگاه ها اشتباه بود

  • بررسی موانع توسعه کسب و کار و کارآفرینی در کشور

  • آموزش و پرورش اولویت اول دولت و مجلس نیست

  • نوآوری؛ هدف اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

  • مدرسه و روش های تدریس نیازمند نوآوری آموزشی است

  • پیوست مالی سند تحول بنیادین گامی در جهت اجرای این سند

  • اتلاف هنگفت سرمایه در آموزش و پرورش

  • تغییر نوآوری در آموزش و پرورش و چشم انداز آینده آن