صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

مدیر توسعه ی صنعتی سازمان صنایع کوچک بیان داشت: اگر خواهان توسعه ی رشته صنعت ها و نیز صنایع کوچک در حد کلان هستیم باید معیار جدید، تزریق منابع مالی به زنجیره ی ارزش باشد.

دکتر طهمورث لاهوتی،مدیر توسعه ی صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در گفتگو با برنامه ی پرسمان رادیو گفت و گو با موضوع سهم صنایع کوچک و متوسط در عبور از اقتصاد متّکی به نفت ضمن اشاره به نقش های دهگانه ی صنایع کوچک در فرآیند توسعه ی صنعتی اظهار داشت:
این صنایع ضمن اینکه فرصت های شغلی زیادی می توانند ایجاد کند قدرت بالایی در جذب و بومی سازی تکنولوژی و نیز قابلیت تراکم بیشتری در فرآیند تولید دارند.

وی خاطر نشان کرد: صنایع بزرگ قابلیت این را دارند که شبکه ی اقماری در خود ایجاد نمایند.

مدیر توسعه ی صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک تصریح کرد: از سال 1389، موضوع مسئولیت توسعه ی صنایع کوچک به سازمان صنایع کوچک و شهرک های انتقال یافت و تا قبل از آن در واقع این مجموعه ی سازمانی،رسالت ایجاد زیر ساخت های صنعتی را صرفا برای شهرک ها و نواحی صنعتی بر عهده داشت.

وی در همین رابطه اضافه کرد: در این بازه ی زمانی،سعی شد با الگو گرفتن از مدل های توسعه ای کسب و کارهای خرد،کوچک و متوسط الگو گرفته و در کشور پیاده سازی شود.

لاهوتی اذعان کرد: یکی از آن الگوها مدل توسعه ای صنعتی است بعبارت دیگر مدل نظام مبادلات پیمانکاری فرعی بود که خروجی آنها در واقع منجر به تکمیل حلقه های مفقوده ی ی زنجیره ی ارزش خواهد شد.

مدیر توسعه ی فناوری سازمان صنایع کوچک در ادامه با بیان اینکه ایجاد BDS ها و سرویس های ارائه کننده ی خدمات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نیز رویکردی توسعه ای است بیان داشت:
در ایران منابع مالی زیادی به رویکرد توسعه ای تخصیص داده شده و می شود اما ضروری است رویکرد جدید و اصلی ما تزریق منابع مالی به زنجیره ی ارزش باشد.

وی با تصریح اینکه وجود منابع مالی در بسیاری از اوقات منجر به موفقیت شده و در بسیاری دیگر نتیجه ای عکس داشته است افزود: زمانی که منابع مالی به زنجیره ی ارزش تزریق شود،خروجی بزرگی در پی دارد و آن توسعه ی جامع از یک رشته_صنعت و یا اولویت صنعتی برای یک منطقه می باشد.


برنامه ی پرسمان هر روز ساعت 11:45 از شبکه ی رادیویی گفتگو پخش خواهد شد.


مرتبط با این خبر

  • متصرفات ما برای واگذاری به بخش خصوصی بسیار اندک است

  • ضرورتها و موانع استانداردسازی و تکمیل ظرفیتهای کیفی در تولید

  • اصل 44 قانون اساسی در قالب شعار باقی مانده است

  • پرسمان و تحلیل موضوع خصوصی سازی در حوزه گردشگری می گوید

  • بررسی خصوصی سازی در حوزه پخش و پالایش، نفت و گاز

  • 2500 کیلومتر آزاد راه به بخش خصوصی واگذار شد

  • پرسمان به دنبال خصوصی سازی در وزارت راه و شهرسازی

  • تحلیل خصوصی سازی پروژه های وزارت نیرو

  • لزوم رفع موانع کسب و کار و جذب نقدینگی

  • تحلیل وضعیت تشکیل کارگروه برای مدیریت نقدینگی