صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 8:30 به مدت 55 دقیقه

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو معتقد است حل مشکل روستاها و تکیه نداشتن 100 درصدی به کشاورزی می تواند به احیای دریاچه ارومیه کمک کند.

هدایت فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در مصاحبه با برنامه " زمین 360 درجه " رادیو گفت و گو درباره اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: کارشناسان باید قبل از آن که تغییرات اقلیمی در دریاچه ارومیه رخ می داد راهکارهایی ارائه می دادند و شانه خالی نمی کردند. قبل از سال 90 سازمان محیط زیست کتابی شامل 24 راهکار برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه ارائه کرد. هنوز قلم این 24 راهکار خشک نشده بود که تصمیم عوض شد و یک ستاد برای این منظور تشکیل شد.

فهمی اضافه کرد: منوط کردن اجرای برنامه احیای یک دریاچه به بودجه باعث شکست آن برنامه می شود. یک ریال پول به ستاد داده نشده است اما همه کارها نیازمند پول نیست. فرهنگ سازی کاری است که می توان با حداقل هزینه انجام داد. افزایش آگاهی مردم سرنوشت آن ها را تغییر می دهد، مدیران نیز از مردم هستند.

او افزود: برنامه احیای دریاچه تا سال 1400 برنامه ریزی شده است و حتی میزان آبی که سال به سال باید به آن وارد شود در برنامه ذکر شده است. متاسفانه در ویترین سازی و شعار دادن خیلی توانمند هستیم اما در عمل کاری انجام نمی دهیم . مردم و ارگان ها باید دست به دست هم دهند تا دریاچه ارومیه احیا شود. 27 راهکار از سوی ستاد ارائه شده است که از نظر فی درست است. یکی از دلایلی که می توان به وسیله آن دریاچه ارومیه را نجات داد حل مشکل کشاورزی و توسعه روستاست. تنها 50 درصد از اقتصاد روستا باید به کشاروزی تکیه داشته باشد و باقی آن باید در بخش های گردشگری، تبدیل صنایع و ... که آب کمتری مصرف می کنند، تکیه داشته باشد.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو خاطر نشان کرد: علائم زیادی در دریاچه ارومیه نشان دهنده بروز خشکسالی و تغییر اقلیم بود. این هشدارها از سال 72 آغاز شد. من همواره به عنوان کارشناس وزارت نیرو به این موضوعات اشاره کردم اما حرف های غیرکارشناسی خارج از وزارت نیرو به مدیران وزارت نیرو برای ساخت سد مانعی برای اجرای راهکارها بوده است. کم توجهی مدیران به هشدارهای کارشناسان، تسلیم شدن مدیران وزارت نیرو و دیگر سازمان ها نیز از دلایل عدم موفقیت در احیای دریاچه ارومیه بوده است.

مرتبط با این خبر

  • باید به دانش ضمنی کشاورزان احترام گذاشت

  • افت سطح آب های زیرزمینی در سال 94-95

  • کشاورزان به الگوی کشت نیاز دارند

  • شهروندان به طبیعت پیرامون خود بی تفاوت شده اند

  • برای حفظ طبیعت باید از خودمان شروع کنیم

  • نبود آگاهی تخریب محیط زیست را چند برابر کرده است

  • کیسه های پارچه ای باید جایگزین نایلون شود

  • در برابر زباله ای که تولید می کنیم مسئولیت پذیر نیستیم

  • لازم است عمر مفید خودروها کاهش یابد

  • سهم خودروهای سنگین درتولید آلایندگی نادیده گرفته شده است