صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 9:00 به مدت 55 دقیقه

بازگیر گفت: ریشه ها و اندام های زیرزمینی درختان خیابان ولیعصر به دلیل ساخت و سازها و سایر عوامل تحت فشار است و به یک برنامه ریزی اصولی و موثر نیاز دارد.

برنامه " زمین 360 درجه" رادیو گفت و گو با موضوع وضعیت نابسامان درختان خیابان وی عصر (عج) و با حضور دکتر محمد حسین بازگیر رئیس اداره محیط زیست تهران از سازمان حفاظت از محیط زیست به روی آنتن رفت.

رئیس اداره محیط زیست تهران اظهار داشت: درختان در هر مجموعه ای اعم از شهری و غیر شهری علاوه بر خدمات اکولوژیکی، خدمات زیبایی شناختی و گردشگری نیز به شهر ارائه می کنند و به عنوان بخشی از هویت شهر محسوب می شوند.

وی با بیان این مطلب افزود: مجلس شورای اسلامی برای حفظ، توسعه و گسترش فضاهای سبز و درختان و باغات در شهرها قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن شهرداری ها مکلف به شناسایی درختان و تهیه شناسنامه برای آن و حفظ و صیانت از باغات موجود در شهرها هستند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طبق این قانون، شورای شهر ناظر بر این جریان است و باید برای درختان شهر برنامه ریزی کرده و مرتب درصدد به روز رسانی آن باشد.

وی گفت: برای حفظ چنارستان های خیابان ولیعصر به عنوان بخشی از هویت شهر، باید همه اتفاقات و عوامل طبیعی و غیر طبیعی را در نظر بگیریم و به شکلی برنامه ریزی کنیم که زندگی این درختان همیشه جریان داشته باشد.

بازگیر مطرح کرد: علاوه بر عوامل آسیب زننده به این درختان و تخریب های عمدی و غیرعمدی که صورت می گیرد، ریشه ها و اندام های زیرزمینی درختان این خیابان نیز به دلیل ساخت و سازها و سایر عوامل تحت فشار است که به یک برنامه ریزی اصولی و موثر نیاز دارد.

رئیس اداره محیط زیست تهران با اشاره به اهمیت ویژه زیستگاه درختان گفت: محصور کردن درختان در بتن به شده آسیب زا است؛ ما باید به زیست گاه درختان یعنی آب، خاک و محل آن توجه کنیم و برای هر یک از درختان شناسنامه نوشته و حریم آن ها حفظ گردد.

وی در پایان خواستار شد: درخواست سازمان حفاظت محیط زیست شهر تهران از همه دستگاه های اجرایی و مراکز علمی این است که حفظ محیط زیست را در اولویت کاری خود قرار دهند.

مرتبط با این خبر

  • زمین 360 درجه رادیو گفت و گو از انرژی های خورشیدی می گوید

  • «تقریبا هیچ»؛ دستاورد طرح احیای دریاچه ارومیه !

  • توسعه اراضی آبی؛ عامل تامین نشدن حق آبه دریاچه ارومیه

  • رویکرد سیاسی به دریاچه ارومیه، مرگ آن را رقم خواهد زد

  • وضعیت فعلی دریاچه ارومیه امیدوارکننده است

  • تأمین حق آبه دریاچه ارومیه از محل سدها ممکن نیست

  • احیای دریاچه ارومیه؛ در گرو رفع بیکاری و موانع توسعه گردشگری

  • توسعه گردشگری؛ راهکاری مهم در جهت احیای دریاچه ارومیه

  • رادیو گفت و گو در جست و جوی حق آب محیط زیست از دریاچه ارومیه

  • راه اندازی جریان پایش جنگلها و مراتع به منظور حفظ تنوع زیستی