صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

عضو کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر با بیان اینکه عمده وارد شوندگان در بحث مال سازی موسسات مالی و اعتباری بزرگ بودند، افزود: امروز اکثر مال سازان سبقه تجاری سازی ندارند و این روند قابل بررسی است.

امیرحسین پورجوهری در برنامه "انعکاس" رادیو گفت وگو با اشاره به بازبینی اقدامات دوره قبل شهرداری در راستای ایجاد فضاهای تجاری اظهار کرد: «یک جریان از اواسط دهه 80 شروع شد و با رکود در ساخت و ساز، شهرداری تمایل یافت که عوارض تجاری دریافت کند؛ چون 9 برابر عوارض صدور پروانه مسکونی است.»

وی با بیان اینکه عمده وارد شوندگان در بحث مال سازی موسسات مالی و اعتباری بزرگ بودند، گفت: «در دوره جدید برای مال ها پروانه صادر نشده و آنچه را در ساخت و ساز مال ها شاهد هستیم، مختص پروانه های قبلی است.»

پورجوهری افزود: «طرح تفصیلی تهران شدیدا تفسیر پذیر است و این ساختار با فرض سیال بودن، اجازه می دهد در مقاطعی که به تنگنا خورده ایم، تفاصیر را در جهت منافع عام پیاده کنیم.»

عضو کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا شهردار جدید نیز می تواند صدور مجوز مال را درپی گیرد، گفت: «این موضوع را به شهرداری یا شورای شهر منتصب نمی دانم و اگر کسی خواهان احداث مال باشد، این درخواست قابل بررسی است.»

پورجوهری در ادامه طرح موضوع مجری برنامه در خصوص ارتباط مال سازی با پولشویی گفت: «بحث و کار من در اینباره نیست ولی می دانم تا قبل از دهه 80 کسانیکه در زمینه تجاری سازی کار می کردند، سازندگان خاص و ویژه ای بودند.»

وی افزود: «کسانیکه تجاری ساز بودند، قابلیت برندسازی داشته و برای پاخور کردن پاساژها تجربه داشتند و این افراد طیفی خاص بودند.»

پورجوهری ادامه داد: «امروز اکثر مال سازان سبقه تجاری سازی ندارند و گروهی جدید وارد این حوزه شده اند و این روند قابل بررسی است!»

همچنین در برنامه انعکاس رادیو گفت وگو رضا عباسی، مدیرکل تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در رابطه با چرایی اقبال به فضاهای تجاری در شهر تهران و اجازه بی محابا از سوی شهرداری اظهار کرد: «مگامال ها تعداد کمی دارند؛ ولی تعداد [210 پروانه] برای مراکز تجاری پروانه صادر شده است.»

وی ادامه داد: «پروانه مال ها مطابق را طرح تفصیلی است اما اینکه مکان یابی درستی برای آن صورت گرفته یا خیر، جای بحث دارد!»

عباسی به رادیو گفت وگو گفت: «مگامال ها موضوعاتی را تحت پوشش قرار می دهند که شاید خانواده ها در سال یکبار به آن نیاز دارند و خدمات روزمره را از خرده فروش ها تایمن می کنند ولی با توجه به مکان استقرار این مال ها، از هدف اصلی فاصله گرفته اند.»

مدیرکل تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در عین حال گفت: «در خیابان فداییان اسلام مرکز تجارت جهانی تاسیس شده و اتفاق بسیار خوبی هم بوده است.»

عباسی در پاسخ به این سوال که آیا این پروژه های بزرگ پوششی برای پولشویی هستند، گفت: «نمی توان از سود [این مال ها چشم پوشید] اما نمی توانم نسبت به این واژه اظهار نظر کنم و اگر اتفاقی هم افتاده، هدف این نبوده!»

مرتبط با این خبر

  • مناطق آزاد دچار سیاست زدگی شد

  • مناطق آزاد انزلی فقط در بعد گردشگری توسعه یافته!

  • همان بهتر که مناطق آزاد وجود نداشته باشد؛ اگر...

  • منطقه آزاد؛ پس انداز نماینده های مجلس در زمان انتخابات!

  • با سودجویی دولت از منابع بانکی سر مردم بی کلاه می ماند

  • بانک ها 11 برابر بودجه عمرانی صرف تسهیلات دهی کرده اند

  • خصوصی سازی بانک ها اشتباهی استراتژیک بود که باید متوقف شود

  • قاچاق سوخت بیشتر از قاچاق مواد مخدر است

  • جهش قیمتی ارز خاصیت قانون را برای حذف دهک های بالا از بین برده است

  • سیستم یارانه ای ثروتمندان را بیشتر منتفع کرد