صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت


یک کارشناس مدیریت رسانه اظهار داشت: به احتمال زیاد احراز هویت در شبکه های اجتماعی می تواند از میزان مخاطبان آن شبکه خاص کاسته و زمینه ی کوچ مجازی را فراهم آورد.

برنامه "گفت و گوی اجتماعی" با موضوع استعداد جرم خیزی در فضای مجازی، با حضور علی اصلان شهلا (روزنامه نگار تخصصی حوزه فضای مجازی) و علیرضا کیانفر (کارشناس مدیریت رسانه و فعال رسانه ای) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه علیرضا کیانفر با اشاره به تعریف جرم در فضای مجازی، گفت: هرگونه سو استفاده هویتی، مالی و جنسی از افراد در فضای مجازی جرم تلقی می شود، به طوری که این جرم می تواند در قالب های بسیار متعدد واقع شود.

وی با بیان این که فضای مجازی فضایی غیرقابل کنترل است، اظهار داشت: عدم وجود هویت دقیق در فضای مجازی می تواند موجب گسترش استعداد وقوع جرم در این فضا باشد.

این کارشناس مدیریت رسانه همچنین در ادامه افزود: شناخت هویت افراد در فضای مجازی بهترین شیوه برای کاهش جرم ها در فضای مجازی است.

وی با اشاره به این که اعتماد سریع در فضای مجازی همواره دارای اثراتی منفی است، اظهار داشت: به احتمال زیاد احراز هویت در شبکه های اجتماعی می تواند از میزان مخاطبان آن شبکه خاص کاسته و زمینه ی کوچ مجازی را فراهم آورد.

در ادامه ی برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو علی اصلان شهلا با اشاره به این که استعداد جرم خیزی در فضای مجازی همواره بیشتر از فضای حقیقی افراد است، گفت: تمام افراد حاضر در فضای مجازی می توانند خبرنگار بوده و در تمامی لحظات دست به تولید محتوا بزنند.

وی با اشاره به این که جرم در فضای مجازی همواره در دو بخش کسب و کار و حریم شخصی اتفاق می افتد، اظهار داشت: افزایش سواد رسانه ای و آگاهی افراد از انواع جرم ها می تواند از میزان جرم در این فضا را کاهش داده و آرامش بیشتری را برای مردم به همراه داشته باشد.

این روزنامه نگار تخصصی حوزه فضای مجازی در ادامه تاکید کرد: فضای مجازی آیینه ای از فضای حقیقی افراد است، بر همین اساس بسیاری از اتفاقاتی که می تواند در فضای حقیقی به وقوع پیوسته و تنش ایجاد کنند، در فضای مجازی مطرح شده و خارج از تنش های فیزیکی رفع می شوند.

فایل صوتی برنامه "گفت و گوی اجتماعی" از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • مناطق آزاد تاکنون کارایی لازم را نداشته اند

  • دیپلماسی ایران تضمین های عینی را از طرف اروپایی درخواست کند

  • افزایش کاربران اینترنت در ایران خیره کننده است!

  • تخصیص یارانه به نشر راهکار توسعه کتابخوانی است

  • زمینه های اجتماعی باعث برجسته شدن کنکور شده است

  • سرمایه اجتماعی بر اساس یک فرآیند تدریجی شکل می گیرد

  • روسای کمیته ملی المپیک قبل از انتخابات مشخص می شوند

  • سامانه ضدهوایی انصاراله با قدرت از آسمان یمن حمایت می کند

  • مردم نگران حذف یارانه نقدی خود نباشند

  • نشانه های نمایشی و زبان بدن از دوران غارنشینی رواج داشته