روزنامه عصر اقتصاد: ماهیت بانکداری بدون ربا، بنگاه داری بانکها است

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و کارشناس پولی و بانکی درخصوص بنگاه داری بانکها اظهارنظر کردند.

1398/06/26
|
15:15

برنامه "رویداد" با موضوع بنگاه داری بانکها و تأمین سرمایه در گردش شرکت های وابسته در ارتباط تلفنی با دکتر حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه و دکتر میثم خسروی کارشناس پولی و بانکی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

صمصامی در برنامه "رویداد" با اشاره به غفلت از بنگاه داری بانکها در ایران اظهار کرد: ذات اجرای "قانون بانکداری بدون ربا" منجر به بنگاه داری بانکها می شود.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: اگر بانک ها بر اساس عقود اسلامی عمل کنند باید فروش اقساطی و مشارکت مدنی انجام دهند و بنابراین ماهیت این عقود به معنای بنگاه داری بانکهاست.

عضو هیئت علمی دانشگاه در توضیح روند بنگاه داری بانکها در ایران گفت: بانکها مشارکت می کنند اما عقد مشارکت به درستی اجرایی نمی شود بدین شکل که منابع مالی به بخش تولید هدایت نمی شوند کمااینکه 770 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی معادل 1.7 دهم برابر کل بودجه عمومی دولت نیز در سال گذشته پرداخت شد اما بیش از پنجاه درصد این تسهیلات مربوط به معوقات است.

وی افزود: بانک ها بنابر ذات "قانون بانکداری بدون ربا" باید بنگاه داری کنند، البته بنگاه داری باید در چارچوب قانونی و صحیح خود انجام شود اما بانک ها قادر به بنگاه داری واقعی و اجرای عقود اسلامی نیستند.

صمصامی مطرح کرد: بانک های خصوصی مبالغ کلانی را به اعضای هیئت عامل و وابستگان آنها یعنی بنگاه های تبعه زیرمجموعه بانکها می پردازند که بعدها به معوقه تبدیل می شود.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: طبق آخرین اطلاعات بانک مرکزی درخصوص تسهیلات مشارکت مدنی، 30 درصد کل تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی پرداخت شده است. عموم بانکهای ما به جز بانک صنعت و معدن تجاری اند اما برخی بانکها با خرید سهام در یک بنگاه شریک می شوند و به بنگاه منابع می دهند.

صمصامی با بیان اینکه مشکل بانک صرفاً با اعتبار سنجی و راهکارهای اولیه و تکراری حل نمی شود گفت: بانک های تجاری ظرف مناسبی برای اجرای "قانون بانکداری بدون ربا" نیستند.

در ادامه "رویداد"، خسروی دو سرفصل "مشارکت حقوقی" و "سرمایه گذاری مستقیم" در قانون بانکداری بدون ربا را مهم ترین مصادیق بنگاه داری بانکها معرفی کرد و در عین حال متذکر شد: این دو سرفصل تنها کمتر از دو درصد دارایی های بانک ها را به خود اختصاص داده اند. بنابراین اینکه بنگاه داری بانکها را به خاطر مکلف بودن به اجرای عقود اسلامی بدانیم، تحلیل صحیحی نیست.

وی با تأکید بر اینکه معضل اصلی بانکها مشارکت در سهام یا مالکیت بنگاه ها نیست افزود: بانک ها با پرداخت سرمایه اندک، مالک بنگاه ها می شوند اما با مشارکت در بدهی های همان بنگاه ها (پرداخت تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه) سهم قابل توجهی از ترازنامه خود را به این شرکت ها و بنگاه ها اختصاص می دهند.

کارشناس پولی و بانکی مطرح کرد: آنچه که باید ما را نسبت به بنگاه داری حساس کند مشارکت حقوقی و تملک سهام نیست بلکه اعطای تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص وابسته است.

خسروی یادآور شد: درست است که "قانون بانکداری بدون ربا" عقودی را معرفی کرده که برخی از آنها متضمن بنگاه داری و مالکیت هستند اما بانک مرکزی می تواند آن را محدود کند کمااینکه بانک مرکزی از طریق بخش نامه و آئین نامه هایی، سرمایه گذاری بانکها را محدود کرد.

وی در ادامه برنامه "رویداد" تأکید کرد: ما باید از بانک مرکزی مطالبه کنیم که چرا نظارتی بر اجرای بخش نامه ها و آئین نامه های خود ندارد؟ و علاوه بر مشارکت در مالکیت (بنگاه داری) باید به مقوله اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط نیز توجه کنیم.

خسروی تخصیص اعتبارت بانکی را مسئله اصلی دانست و افزود: در حال حاضر ما با یک معمای نقدینگی (رشد نقدینگی بالا و نیاز بنگاه ها به تسهیلات) مواجهیم.

این کارشناس پولی و بانکی، برنامه های بلند مدت در این حوزه را نیازمند اصلاح ترازنامه بانکها دانست و گفت: ما باید سابقه اعتباری مشتریان را مبنای نرخ سود و اعطای سقف تسهیلات قرار دهیم و در کوتاه مدت نیز تخصیص منابع محدود بانکها باید به نحوی مدیریت شود که بیشترین میزان تسهیلات به خانوارها برسد.

دسترسی سریع